V první polovině roku také obec hodlá opravit sběrný dvůr. Na obě akce má už přiklepnuté evropské dotace, momentálně vedení obce chystá výběr dodavatele.

Křenovice zatím hospodaří podle rozpočtového provizoria, na rozpočtu pracují. „Dají se očekávat příjmy ve výši sedmnácti milionů korun a výdaje kolem jednadvaceti milionů, ale rozdíl hodláme pokrýt z úspor obce z minulých let,“ dodal starosta.

MICHAL ALBRECHT