„Objednali jsme stromky, ale rozbahněný terén nedovolil geometrům přesné zaměření. Až později se zjistilo, že místy v části cesty sahají až pod elektrické vedení. Objednávku nebylo možné korigovat. Výsadbu jsme uskutečnili až po hranice vážanského katastru,“ vysvětlil Josef Havránek ze včelařského svazu, který výsadbu zajišťoval.

Někteří lidé žádají stromky přesadit, jiní se přimlouvají za jejich ponechání. „Domnívám se, že by se nemusely přesazovat. I když se jedná o devatenáct lip, které jsou dlouhověké a za dvacet, třicet let bude třeba vršky stromů v růstu omezovat. Za tuto dobu každý z těchto stromů vyprodukuje tuny kyslíku. I kdyby se měly odstranit, vynaložená hodnota se stokrát vrátí,“ je přesvědčený Havránek.

Křenovičtí zasadili asi šedesát stromů na jaře, zejména lípy, javory, vrby a tisy. Peníze získali od Nadace Strom života. Lidé si můžou stromy adoptovat.