Hřiště vyjde podle odhadů na sto sedmdesát tisíc korun. „Rozhodli jsme se požádat o dotaci, protože tohle je pro náš rozpočet dost vysoká částka. Počítáme samozřejmě s třicetiprocentní spoluúčastí obce,“ podotkl starosta Křižanovic Věroslav Křetínský. Na novém hřišti podle něj děti časem najdou pružinové houpačky, skluzavku i závěsné prolézačky.

Kromě toho se obec chystá i zlepšit stav jedné z nezpevněných cest na okraji. „Nebude to žádná velká investice, půjde jen o úpravu povrchu vysypáním štěrku a srovnání cesty. O žádnou dotaci tak ani nežádáme, tuto opravu zvládneme zaplatit z vlastního rozpočtu,“ informoval Křetínský.

Jeden z plánů se už letos Křižanovicím podařilo dokončit. Jedná se výstavbu nového sběrného místa na tříděný odpad. „Zpevnili jsme povrchy a umístili jsme tam kontejnery, kam lidé můžou tříděný odpad vyhazovat,“ řekl starosta.

Obecní rozpočet na letošní rok počítá i s kulturou. „Pod záštitou obce se letos konal například dětský den s maškarním karnevalem. V dalších akcích chceme ve zbytku roku rozhodně pokračovat,“ dodal starosta.

PAVEL KUDLIČKA