Alespoň to vyplývá ze zprávy o zahájení územního řízení, která je vyvěšená na webových stránkách Bučovic. Ohledání v místě, kde by mělo biocentrum vzniknout, se uskuteční sedmnáctého července.