Navíc agrosymboly jsou na Vyškovsku poměrně časté. „Jedná se o čtyři obrovské kruhy zářící na Krátkých stráních pod Starou horou, které přitahují pozornost kolemjedoucích. Jeden kruh je samostatný, nad ním jsou tři kruhy propojené pěšinkou. Délka obrazce je téměř sto metrů. Každý kruh je jiný. Obilí je stočené levotočivě, v každém kruhu však s odlišnými detaily, což není v silách člověka ani přírody,“ je přesvědčená historička a badatelka Antonie Plíšková.

Místní na poli nic zvláštního neviděli

Ve Velešovicích, ležících v těsné blízkosti pole, si místní v posledních dnech nevšimli žádného podivného pohybu. „Sama jsem o tom nevěděla, ani lidé si ničeho nevšimli. Máme se tak něčeho bát?“ ptala se s nadhledem starostka obce Zdenka Šprtová. Badatelé, kteří se zajímají o působení neznámých sil, si však stojí za svým.

Nahrávají jim i kroužky stojícího obilí v jednotlivých obrazcích. „Jsem přesvědčená, že v mnoha případech to jsou obrazce tvořené vysoce duchovními bytostmi, někým, kdo zná dokonale zákonitosti vesmírného tvoření. Kroužky stojícího obilí dodávají obrazci nejen na zajímavosti a kráse vzhledu, ale též nutí člověka k přemýšlení, proč jsou v každém kruhu odlišně umístěné a proč mají různý obvod postupně se snižující odshora dolů,“ uvedla Plíšková.

A to patnáct, čtrnáct a třináct metrů, prostřední níže položený má pak obvod také čtrnáct metrů. „Průměry velkých kruhů přesahují jedenadvaceti metrů, malinko se odlišují, nemohou být pravidelné v nerovném terénu, neboť jejich tvar je dokonalý shora. Dle geodetů není v lidských silách ve zvlněné krajině vytvořit kruh tak dokonalý shora,“ doplnila badatelka, která doufá, že bude mít k dispozici i letecké snímky.

Obrazce se v minulých letech objevily třeba u Hlubočan, Manerova, Ivanovic na Hané, Medlovic, Chvalkovic u Bučovic a předloni u Rousínova.

Právě na ty rousínovské badatelka ráda vzpomíná. „Byly velmi zajímavě uspořádané, jakoby do vlnek. To by lidská bytost nezvládla,“ byla tenkrát přesvědčená Plíšková.