Krutílek je ovšem přesvědčený, že jde o šikanu a město nepostupuje správně. „Cítím se jako zastupitel, který je nejvíc opoziční, a proto těžce perzekuovaný ze strany vedení města přes stavební úřad a přes úřad pro projednávání přestupků," prohlásil Krutílek.

Ohradu, které se celý problém týká, postavil Krutílek na svém pozemku v Dědicích z lešenářských trubek zabodnutých do země. „Nemá podezdívku a je snadno odstranitelná. Už před několika lety na stejném místě ohrada byla, pak ji zničili vandalové a já ji neobnovoval. Udělal jsem to až teď v červnu, protože jsem potřeboval ohrazenou plochu s trávou pro krávy," vysvětlil zastupitel, který se živí jako soukromý zemědělec.

Suché jaro totiž způsobilo, že pozemek, kde měl mít trávu pro svá zvířata, zarostl jen plevel. „Musím je tak krmit slámou. Ohradu jsem vystavěl, protože pojišťovna by jinak případně odmítla uhradit škody, kdyby dobytek utekl, a měl jsem v plánu ji odstranit ve chvíli, kdy bude můj horní pozemek dostatečně zatravněný," řekl Krutílek.

Městský úřad však tvrdí, že Krutílek si na ohradu nezažádal o stavební povolení a navíc je v rozporu s územním plánem. „Jiří Krutílek pojmenoval svou ohradu demontovatelné zařízení pro odchov skotu. Stavební úřad to klasifikoval jako oplocení a dal podnět komisi pro projednávání přestupků. Ta bude k této skutečnosti v nejbližších dnech jednat," uvedla mluvčí vyškovské radnice Dana Ryšánková.

Stavební úřad podle ní také zahájil řízení o odstranění stavby. „Toto zařízení za stavbu totiž stavební úřad považuje, konkrétně za oplocení. A oplocení vyžaduje ohlášení, což Jiří Krutílek dosud neučinil. Jednání ohledně odstranění stavby se teprve připravuje," dodala Ryšánková.

Krutílek však s tímto tvrzením nesouhlasí. „Podle stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení oplocení pozemků pro lesnické a zemědělské účely bez podezdívky, což to moje splňuje. Jsem ochotný dovést celou situaci klidně až k soudu," prohlásil Krutílek.

Vyškovský starosta Karel Goldemund žádnou perzekuci v činech stavebního úřadu nevidí. „Vyškov určitě nikoho neperzekuuje a už vůbec ne kvůli jeho názorům, byť je to opoziční zastupitel. Pokud má ohledně toho důkaz, ať ho klidně předloží," podotkl Goldemund.

Podle starosty je situace jednoznačná. „Tak, jak jsem si to nechal vysvětlit od povolaných lidí ze stavebního úřadu, jde o jednoduché pochybení ze strany pana Krutílka. A před zákonem jsme si všichni rovni, zastupitelé stejně jako ostatní obyvatelé města," dodal Goldemund.