„Ve středu jsme se sešli s místostarostkou Karin Šulcovou. Veškeré mé požadavky předloží na schůzi vedení města. Zatím jsem přesvědčený, že bychom se mohli dohodnout,“ odtušil.

Město začalo na soukromém pozemku Jiřího Krutílka s bagrováním.
Krutílek podal trestní oznámení na starostu. Nařídil bagrovat jeho cestu

Požadavky se týkají nápravy škod. „Třeba odvoz rumiska, znovuosazení vytrhaných sloupků, zaměření geodetických bodů, které zasypali nebo vybagrovali. Požaduji i zaplacení nákladů s přípravou soudu,“ uvedl Krutílek.