„Ve středu jsme se sešli s místostarostkou Karin Šulcovou. Veškeré mé požadavky předloží na schůzi vedení města. Zatím jsem přesvědčený, že bychom se mohli dohodnout,“ odtušil.

Požadavky se týkají nápravy škod. „Třeba odvoz rumiska, znovuosazení vytrhaných sloupků, zaměření geodetických bodů, které zasypali nebo vybagrovali. Požaduji i zaplacení nákladů s přípravou soudu,“ uvedl Krutílek.