„Součástí ocenění je odměna padesát tisíc korun, které poslouží k zorganizování vesnické slavnosti pro všechny zájemce mezi místními obyvateli. Patří k tomu také pobyt v Bruselu pro mě jako starostku,“ informovala kučerovská starostka Marie Lokajová.

Obce mohou každý rok přihlásit libovolný zajímavý projekt ze svého území, který byl placen z evropských fondů. To byl případ i budovy ze začátku dvacátého století v Kučerově, kde dříve sídlili holič, řezník nebo hostinský.

Na její přestavbu putovalo z evropských peněz čtyři a půl milionu korun. Projekt komunitního centra byl vybrán odbornou porotou a soutěžil spolu s dalšími dvaačtyřiceti konkurenty.