Už nyní přitom netrpělivě vyhlížejí zlepšení situace s pandemií také místní ochotníci. „Chystáme vystoupení až na srpen v naději, že se situace do té doby zlepší. Počítáme s využitím venkovní scény, kde omezení nebývají natolik přísná jako v uzavřených vnitřních prostorách Záložny,“ komentoval třeba za divadelní soubor DAVA Rousínov projektový manažer Filip Kolmačka.

Podoba interiéru kulturního centra města je pro mnohé změněná k nepoznání. „V prvním patře budovy je zmodernizován malý sál. Ten využívají zastupitelé jako zasedací místnost, ale poslouží zároveň potřebám neziskových organizací v Rousínově. Obvykle tento prostor také využívají soukromé osoby pro pořádání svateb a různých rodinných oslav,“ informovala na dotaz Deníku vedoucí odboru školství a kultury Eliška Škrobová.

Sál už místní hodnotili jako zastaralý. „Měl doposud stále „retro“ podobu ze sedmdesátých let, kdy budovu Záložny ještě provozoval sdružený závodní klub Revolučního odborového hnutí při UP závodech. V sále je zařízená oprava elektroinstalace včetně montáže nových svítidel, zabudována byla klimatizace pro zpříjemnění prostředí zejména v letních měsících a na stropě místnosti jsou umístěné podhledy. Pracovníci natáhli nové omítky, parkety vybrousili a napustili voskem a v kuchyňském koutku instalovali nový nábytek. V sále je také nová projekční technika a zavedená wifi síť,“ vyjmenovala dále Škrobová.

Rekonstrukce jeviště

Velký divadelní sál oproti malému nepotřeboval tak velké zásahy. „Má podobu, která se příliš neliší od doby svého vzniku koncem devatenáctého století. Menší opravy, které v minulosti ovlivnily jeho podobu, vždy respektovaly historický vzhled sálu. Loni jsme se ale věnovali rekonstrukci jeviště, která byla opravdu nutná,“ zdůraznila vedoucí odboru školství a kultury.

Na nové podobě jeviště pracovali za necelých šest set tisíc korun řemeslníci, mezi jejichž další zakázky patřilo například jeviště ve Švandově divadle v Praze. Pracovali na ní přitom od podzimu měsíce.

Ponechána tam zůstala pouze nosná konstrukce. „Vytvořili jsme podhled se zateplením a hlavně vznikla nová pochůzná plocha jeviště, která odpovídá současným normám a požadavkům vystupujících. Při opravě se objevily nápisy z let 1942 a 1950, které jsou zřejmě z doby posledních zásahů. I my jsme nechali vzkaz do budoucnosti ve formě pouzdra se současnými tiskovinami a s naším městským zpravodajem,“ dodala Škrobová.

Při rekonstrukci dělníci také opravili stěny a portály jeviště. Věnovali se navíc čištění jevištních textilií včetně opony. S celou rekonstrukcí souvisel navíc generální úklid prostor kulturního domu.