Důvodem je velký počet vad a nedodělků, které byly při předávání stavby v říjnu přítomné. Kulturní dům nyní čeká zkušební provoz, během nějž krajská hygienická stanice požaduje provést měření hluku.

„Rovněž ještě musíme vybavit sál a pivnici objednaným nábytkem a probíhá také montáž jevištní techniky,“ vyjmenovala starostka Dana Křížová.

Kulturní dům bude provozovat zřízená společnost s ručením omezeným.