Viníka tohoto stavu označilo občanského sdružení Manner, které se zabývá péčí o krajinu. Podle něj je to stát, který by přitom měl lokalitu chránit. „Ministerstvo životního prostředí už tři roky schvaluje plán péče o rezervaci Větrníky. Během této doby v lokalitě začaly pozemkové úpravy, což schvalování plánu ještě pozdrželo,“ objasnil předseda sdružení Manner Jiří Novotný.

Zdůraznil přitom, že dokud není plán péče schválený, je jakákoliv péče o rezervaci nezákonná. Nikdo tedy nálety vysekávat nesmí, i když by to rezervaci prospělo. „Péči o Větrníky bychom zajistili i zdarma nebo za symbolickou částku, jenže nemůžeme se pouštět do ilegální činnosti,“ poukázal Novotný. Manner má zkušenosti s péčí o jiné menší rezervace ve vyškovském okrese, například Pahorek u Vážan. Vegetaci tam spásají ovce, keře vysekávají členové organizace.

Jak v současnosti Větrníky vypadají, se nelíbí ani některým okolním obcím. „Orgány ochrany přírody mají spoustu připomínek, když jde třeba o činnost myslivců. Samy by mohly ale začít něco dělat s Větrníky. V rezervaci je třeba úplně vysekat keře a nechat ji pravidelně spásat,“ uvedl starosta Letonic Miloslav Zachoval.

Je potřeba jednat

Ten podle svých slov ještě pamatuje dobu, kdy byla rezervace úplně holá. Pravidelně ji spásaly krávy, takže keře tam neměly šanci se rozrůstat. Takový stav nejlépe vyhovoval chráněným rostlinám. Zachoval se podobně jako Novotný zdráhá v rezervaci sám něco podnikat na vlastní pěst. „Můžu tam poslat pracovníky na veřejně prospěšných pracích, ale ještě bychom s tím mohli mít nějaké opletačky nebo dostat pokutu,“ podotkl letonický starosta.

Že by Větrníky byly přímo ohrožené, orgány ochrany přírody odmítají. Připouštějí ovšem, že nejsou v příliš dobrém stavu. „Je na čase na Větrnících opravdu něco začít dělat, plán péče ale zatím leží na ministerstvu. Rezervace ale rozhodně nezaroste, je potřeba si uvědomit, že ve vlhčích partiích tam vždycky rostly keře. Stepní hřbety ale musejí zůstat holé,“ vyjádřil se Petr Slavík z brněnského pracoviště Agentury ochrany a přírody krajiny.

Podobně hovoří Přemysl Heralt z Chráněné krajinné oblasti Pálava, jež má Větrníky přímo na starosti. „Údržba by skutečně už byla potřeba. Rezervaci nehrozí likvidace, ale čím víc bude zarůstat, tím hůř. Není to dobrý stav,“ připustil Heralt.

Podle něj nyní leží na ministerstvu plán péče o rezervaci vypracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny. Věc ale pozdržely pozemkové úpravy, jež si vyžádala obec Letonice, jak už zmínil Novotný.

Heralt je ovšem optimistou. „Doufám, že na podzim by mohly být pozemkové úpravy hotové, a pak se už schvalování péče začne okamžitě projednávat,“ doufá Heralt.

Jiný názor má ale na tuto záležitost ředitelka vyškovského Pozemkového úřadu Alena Sedláková. „Podzimní termín moc reálný není. Před námi jsou dvě správní jednání, je pravděpodobné, že se někdo z vlastníků pozemků odvolá. To znamená další zdržení. Podle mě budou úpravy hotové tak v polovině příštího roku,“ odhadla Sedláková.

Národní přírodní rezervaci Větrníky vyhlásil Okresní národní výbor ve Vyškově v roce 1951. Patří k největším a nejcennějším stepním územím na jižní Moravě. Biotop chráněných rostlin se ale neustále zmenšuje. „Před sto lety zaujímaly keře na Větrnících tak hektarovou rozlohu z necelých třiceti hektarů, dnes už převládají,“ poukázal Novotný.