Poslední kapkou do poháru trpělivosti bylo další zdražení z pěti stovek na začátku roku na téměř šest set padesát v říjnu. Lidé ze Společenství vlastníků jednotek domu číslo 499/68 proti tomu protestují. „Svolali jsme poradu předsedů samospráv obytných družstevních domů s jednatelem a současně ředitelem firmy Vyteza Michalem Koutníkem. Budeme jednat o ceně tepla a o možnosti vybudování domovní kotelny,“ řekla předsedkyně družstva Radmila Kajanovičová.

Koutník stál proti palbě otázek rozzlobených nájemníků. Hájil se tím, že došlo k významnému zvýšení ceny zemního plynu. Firma se rozhodovala, zda toto zvýšení vyčíslit až v závěrečném vyúčtování. „Reakce na započítání navýšení ceny plynu až po skončení roku byly v minulosti negativní. Lidé se zlobili, že mohli peníze zaplatit už dřív. Proto jsme to tentokrát udělali jinak,“ řekl ředitel Vytezy.

Podle Radoslava Mrňky ale Vyteza podává nepřehledné vyúčtování. „Nepředkládá kompletní ceník. Jednou je cena za kubík, jednou za megawatthodinu. Jednou je připočítaná daň, jindy ne. Jednou je ekologická daň třicet korun, jindy padesát. Nedostáváme vyúčtování podle kotelen, cena je zprůměrovaná,“ vyčetl nedostatky Mrňka.

Někteří družstevníci se chtějí obrátit přímo na zastupitele. Pokud nedojde ke všeobecné dohodě, jsou mnozí rozhodnutí uvažovat o vlastní kotelně. „Odpojení od dodávky tepla hradí ten, kdo to vyvolal,“ varoval ale Koutník.

Také stavební úřad upozornil, že odpojení od centrálního zdroje není jednoduchá věc. „Vyžaduje územní řízení o změně vlivu stavby na okolí a stavební povolení. Je potřeba předložit stanovisko městského úřadu, státní energetické inspekce, krajského úřadu, hasičů. Souhlas města se zřízením přípojky a všech vlastníků bytů,“ uvedl vedoucí stavebního úřadu vyškovského městského úřadu Miloslav Kramář.

Podle zkušeností nájemníků domů, které mají vlastní výtopnu, však je úspora jasná. Tvrdí to obyvatelé z panelového domu číslo 23 a 24 na sídlišti Osvobození. „Investice se nám vrátily do čtyř let. Už první rok jsem ušetřil osm tisíc korun,“ řekl Petr Kusala, který se o kotelnu stará.