Blízký mlýnský náhon je podle nich už delší dobu nutné vybagrovat a Povodí Moravy neplní své úkoly. „Pokud Povodí Moravy náhon nevybagruje, zaplavila by voda značnou část obce Zbýšov. V takovém případě podáme trestní oznámení pro obecné ohrožení,“ řekl starosta Jaroslav Žalkovský.

Představitelé Zbýšova už informovali povodňovou komisi obce s rozšířenou působností ve Slavkově u Brna. Žádná výrazná změna ale podle starosty Žalkovského nenastala. „Poslední informaci mám z minulého týdne. Odchytil jsem geometry při zaměřování koryta náhonu, které se už zaměřovalo v posledních třiceti letech minimálně třikrát,“ kritizoval starosta.

Podle Jany Kučerové z útvaru vnějších vztahů Povodí Moravy situace ale není jednoznačná. „Nejde jenom o vybagrování pár metrů náhonu, musíme to řešit komplexně. Je to v řešení, do konce května je termín pro vyhotovení studie pro odvádění srážkových vod, “ uvedla Kučerová.

ADAM KOŠIR