Pomoci má metodika i semináře. Obojí však přichází až po nabytí účinnosti novely. „V tuto chvíli nikdo neví, jaká budou pravidla, podle kterých se budeme muset řídit už v příštím roce," poukázal na problém starosta Vyškova Karel Goldemund.

Dosud mělo město vytvořená vlastní, která byla zakotvená v Zásadách pro poskytování dotací a grantů. V současnosti ale nové legislativě neodpovídají. „Například proto, že zákon nezná pojem grant, veškeré peněžité příspěvky jsou dotacemi s výjimkou půjček. Nebo také, že dotace musí být poskytnuté formou veřejnoprávní smlouvy," popsala mluvčí Vyškova Petra Bezdomniková.

Zveřejňování smluv

Další změnou je třeba i fakt, že příspěvky nad padesát tisíc korun bude od července poskytovatel povinný zveřejnit na své elektronické úřední desce. A to po dobu tří let ode dne zveřejnění. Vyškovští zastupitelé tak museli stávající Zásady pro poskytování dotací a grantů, které platily od loňského října, zrušit.

S tvrzením, že je zavedení novely do praxe problematické, souhlasí i vedení ivanovické radnice. „Zatím nás to sice nijak zvlášť nezdržuje, ale stále doufám, že pravidla budou v nejbližší době nějak blíž specifikovaná. Zvolili jsme proto vyčkávací taktiku," zmínil starosta Ivanovic na Hané Vlastislav Drobílek.

Novinka nedělá vrásky na čele jen obcím, ale i neziskovým organizacím. „Pokud je zavedená novela vyhlášky, mají být ještě před datem její účinnosti jasně daná prováděcí pravidla, což se neděje. Předpokládám tak, že s dotacemi v roce 2015, respektive těmi na rok 2016, budou problémy. Ostatně ty jsou v oblasti financování sociálních služeb na denním a každoročním pořádku, takže mě to nepřekvapuje," kritizovala ředitelka vyškovské organizace Piafa Jana Podrápská.

Podle mluvčí Jihomoravského kraje Denisy Kapitančikové působí novelizace zákona problémy především proto, že mezi jejím vyhlášením ve Sbírce zákonů, které se konalo 5. února, a jeho účinností od 20. února, neuplynula dostatečně dlouhá lhůta. „Nyní tak dochází k situacím, kdy byly obcemi ještě před její účinností vyhlášené podmínky pro poskytování dotací nebo přijaté žádosti o ně. K jejich schvalování, uzavírání smluv a samotnému poskytnutí prostředků dochází až za účinnosti novely," popsala.

Budou čekat

S touto situací se museli vypořádat i ve Vyškově. Vzhledem k tomu, že zastupitelé schvalovali dotace na březnovém zasedání, museli radní schválit postup při jejich poskytování včetně vzorů smluv. „Letošní dotace a granty tak rozdělíme na základě těchto materiálů. S přípravou nových vnitřních dokumentů pro poskytování dotací z rozpočtu ale budeme muset vyčkat, než získáme některá výkladová stanoviska k novele," přiblížila Bezdomniková.

Město v současnosti řeší problematiku i ve spolupráci s Jihomoravským krajem. „Chceme dosáhnout toho, aby byla vydaná jednotná metodika pro poskytování dotací a grantů," nastínil Goldemund.

Právě kraj obce na svém území o novele informoval ještě před její účinností. „Celou řadu nejasností pak vysvětlil dopis odboru ministerstva financí adresovaný všem obcím na začátku března, který obsahuje odpovědi na nejčastěji vznášené dotazy," uvedla krajská mluvčí.

Ministerstvo také vzhledem k vysokému počtu otázek od obcí i krajů připravuje na duben seminář. „O jeho závěrech budeme informovat. Vydáme metodické pokyny a budeme pořádat semináře pro ekonomy obcí," nastínila Kapitančiková.

Na školení vyšle svého zástupce například bučovická radnice. „Zatím jsme se s problémy nesetkali. Uvidíme ale, s čím přijede kolega," uvedl starosta Bučovic Radovan Válek.