„Jako maximální kapacitu máme patnáct dětí, zcela jsme ji ale naplnili. V naprosté většině se jedná o děti, jejichž rodiče požádali o odklad školní docházky,“ vysvětlila ředitelka Věra Babicová.

Zájem umocnil nárůst četnosti těchto odkladů právě v souvislosti s pandemickými omezeními. „Všechny děti mají docházku do přípravné třídy doporučenu školským poradenským zařízením. Třída má vypracován svůj vlastní výukový plán. Jejím účelem je připravit žáky na přechod do základní školy a minimalizovat riziko školní neúspěšnosti,“ doplnila Babicová.

Ve Vyškově zahrála dechovka Hulíňané.
Vyškovské hudební léto pokračovalo koncertem dechové hudby Hulíňané

Činnosti jsou pro tyto děti zařazeny na dopolední hodiny. „V odpoledních hodinách mohou také navštěvovat naši školní družinu. Pokud v budoucnu nebude naplněna kapacita školy, rádi bychom nabídli tuto možnost i v dalším školním roce,“ dodala ředitelka.