Nedotčené zůstane stromořadí až do letošního podzimu. „Plynárenská firma ještě musí vybrat zhotovitele, kácet bude v mimovegetačním období, tedy na podzim," vysvětlil vyškovský starosta Karel Goldemund.

Kromě patnácti stromů zmizí ještě šest metrů čtverečních keřů. „Tyto dřeviny bohužel rostou přímo na trase plynovodu a jejich prostorové uspořádání nedovoluje jeho trasu posunout. Rozhodnutí o jejich vykácení nabylo právní moci 28. března. Jeho součástí je ale i stanovení náhradní výsadby za pokácené dřeviny," upozornil starosta.

K zemi nakonec půjde jen pětina původně navržených stromů. „Na záměr masivního kácení reagovala i petice zhruba devadesáti lidí, kteří se s ní koncem března obrátili na radnici. Město však na petici, která měla být správně směřována nikoliv na nás, ale na provozovatele plynového vedení, rozhodně nečekalo," připomněl starosta.

Jednání podle něj začala okamžitě, kdy Jihomoravská plynárenská svůj záměr zveřejnila. „Požádali jsme ji, aby celou trasu ještě jednou zvážila. Společnost nám vyšla vstříc a trasu pozměnila. Stromy na sídlišti vysázeli sami lidé, bohužel však bez znalosti trasy uvedeného plynovodu a také faktu, že v jeho ochranném pásmu není povoleno stromy vysazovat. Také proto krok plynárenské společnosti z našeho pohledu hodnotíme jako velmi vstřícný," doplnil Goldemund.

Další stromy se přednedávnem podařilo zachránit také v lokalitě Smetanovy sady. „Z dvaceti stromů navržených ke skácení se díky našim připomínkám podařilo zachránit šestnáct. Jsou to čtyři kaštany, dva akáty, devět javorů a jeden jasan ztepilý," vyjmenoval je přednedávnem předseda sdružení Zelený Vyškov Ivan Novotný.

Právě Smetanovy sady budou předmětem veřejného projednávání, které se uskuteční při zasedání zastupitelstva 29. dubna v Besedním domě od tří hodin odpoledne. „Půjde o projednání koncepce revitalizace parku. Účastnit se ho bude i hlavní projektantka Yvona Lacinová. Zvaní jsou všichni zájemci," doplnila mluvčí vyškovské radnice Petra Bezdomniková.