V budově vzniknou tři nové třídy mateřské školy. „Bučovice nemají problém s kapacitou, jsme schopni přijmout všechny děti ve věku od tří do pěti let. Vytvořením nových tříd se ale připravujeme na situaci, která může v blízké budoucnosti nastat,“ doplnila Hašková.

Jako zásadní přitom vnímá potenciální budoucí problém kapacity školek opoziční zastupitel Josef Bouda. „Ve městě se díky soukromým investorům už částečně rozjela výstavba bytů. Zatěžuje to například obchody, ale také právě mateřské školy,“ komentoval situaci.

Tři nové třídy ale nepovažuje v dlouhodobější perskeptivě za dostačující. „Je potřeba pokračovat v budování tříd mateřských škol v rámci objektu bývalé akademie, ale i jinde. V místních částech Marefy a Černčín přitom zatím budovy někdejších škol chátrají. Platí však, že podobné problémy řeší také další města,“ připustil Bouda.

Kraj mezitím plánuje na směněných pozemcích ve městě novou stanici pro své záchranáře. „Aktuálně se pracuje na projektové dokumentaci, která by podle smlouvy o dílu měla být kompletně hotová do půlky července letošního roku. Následně bude vybrán zhotovitel, zatímco samotná stavba je v plánu na čtrnáct měsíců,“ informoval o projektu krajský mluvčí Michal Cagala.

Současně probíhá výběr zhotovitele na demolici stávajících objektů na pozemcích určených pro stanici. „Po schválení výběru zhotovitele a po uzavření příslušné smlouvy, zahájíme plnění demoličních prací s termínem do sedmdesáti dnů od účinnosti smlouvy. Výběr zhotovitele stavby však zabere také nějaký čas, který bývá obecně asi tři až čtyři měsíce v závislosti na druhu zadávacího řízení, plus příprava veřejné zakázky,“ doplnil Cagala.

V samotném objektu bude umístěna jedna výjezdová zdravotnická skupina. „V přízemí budou dvě stání sanitních vozidel, sanitační box, sklady zdravotnického materiálu, prádla, použitého prádla, infekčního odpadu a komunálního tříděného odpadu. V podlaží jsou umístěny pobytové prostory posádek se šatnami a hygienickým zázemím,“ dodal krajský mluvčí.

Dostačující kapacitu mateřských škol si hlídají i jinde v regionu. „Kapacita našich školek je nyní dostačující pro děti tříleté a starší i v kontextu následujících let, pokud se například nezmění legislativa co do nejvyššího počtu dětí ve třídách. Daří se nám umisťovat i dětí mladší tří let, stejně jako děti z přilehlých obcí. Důvodem, je fakt, že kapacitu jsme začali navyšovat už ve školním roce 2015/16 o dvě třídy po osmadvaceti dětech a v uplynulém školním roce 2019/2020 o další třídu o osmadvaceti dětech,“ vysvětlila vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

Všechny tři třídy jsou součástí Základní školy Letní pole, kdy ke stávajícímu objektu nebylo nutné nic přistavovat. „Je to finančně méně nákladné, a vybudováním tříd se zefektivnilo využití školní budovy. Celkové náklady loňské akce dosáhly téměř 3,4 milionu korun. Z toho zhruba osmdesát procent se vedení školy podařilo uhradit díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu,“ dodala Šulcová.