„Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Touto aktivitou upozorňujeme na drogovou negramotnost u dětí a mládeže. Zásadně voláme po zvýšení protidrogové osvěty v naší zemi,“ přiblížil mluvčí projektu Pavel Mudra.

Upozornil, že propagandisté a distributoři drog jsou stále rafinovanější. „Zneužívají dětskou naivitu a neznalost toho, co drogy jsou a co způsobují. Především však zneužívají lhostejnost rodičů a institucí. Akci organizuje občanské hnutí Řekni ne drogám - řekni ano životu,“ doplnil mluvčí.

Akci provází přednášky na školách a pouliční protidrogové kampaně. „Převzal nad ní záštitu Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu. Posledních dvacet let naší intenzivní protidrogové prevence potvrdilo, že vzdělání je jedinou nadějí, která vede k jistému snížení jejich zneužívání ve společnosti,“ dodal Mudra.

Celostátní akce zasáhne během dvou týdnů jedenáct ze třinácti krajů. Organizátoři upozornili na dvě stě tisíc mladistvých ve věku od patnácti do devatenácti let, kteří se dostali do kontaktu s nějakou ilegální drogou. To je v tuzemsku zhruba třetina z celkového počtu.