V nevyhovujícím stavu jsou hlavně chodníky v dolní části návsi. „Jedná se o dva úseky v délce dvě stě šedesát a tři sta metrů, oboustranně přilehlé k silnici třetí třídy, která vede podélně celou obcí," přiblížil situaci starosta Letonic Jiří Skokan.

Obec momentálně hledá firmu, která chodníky zrekonstruuje. „Získali jsme tři sta tisíc korun jako dotaci od Jihomoravského kraje. Oznámení o úspěchu jsme obdrželi teprve nedávno, takže v současnosti běží výběrové řízení," vysvětlil Skokan.

I letonické školy se dočkají novinky. „Jedná se o instalaci solárního ohřevu teplé vody pro mateřskou školu. Je v ní kuchyně, která slouží i školákům," uvedl starosta.

V tomto případě pomohl obci Státní fond životního prostředí. „Získali jsme od nich dotaci ve výši téměř 340 tisíc korun. I v tomto případě momentálně připravujeme materiály pro výběr dodavatele prací," řekl Skokan.

Do mateřské školy už teď docházejí dělníci. Modernizují totiž topný systém a rekonstruují budovu mateřinky. „Práce spočívají především v celkové rekonstrukci kotelny, instalaci termostatických ventilů v provozních místnostech a výměně vadných prvků. Stálo nás to sto tisíc korun z rozpočtu, ale jde o nezbytné řešení," dodal starosta.