Železničáři chtějí narovnat trasu tak, aby vlaky mohly jet rychlostí až dvě stě kilometrů za hodinu. Stavba obsahuje několik nových tunelů, a to u Holubic, Rousínova, Habrovan a Dřevnovic. Železničáři zmodernizují většinu současných stanic, některé z nich i přesunou. Naopak zcela zruší zastávky ve Velešovicích a v Komořanech.

Nyní probíhá proces posuzování vlivů stavby na životní prostředí, do kterého se mohou zapojit i obyvatelé, pokud k záměru mají nějaké připomínky. Do 18. května mohou na ministerstvo životního prostředí napsat vyjádření k posudku, který je spolu s celou dokumentací zveřejněný na stránkách www.mzp.cz/eia pod kódem MZP261. Pokud úřad obdrží nějaké nesouhlasné vyjádření, bude se konat veřejné projednání s obyvateli.