DISKUTUJTE DOLE POD ČLÁNKEM

Rozšíření firmy Ferobet nebo děti z mateřské školy hrající si v blízkosti železnice. I to jsou součásti návrhu nového územního plánu Rousínova. Lidé si ho můžou prohlédnout na webových stránkách města, později i na úřadech. Své připomínky pak můžou radnici sdělit.

Tím, kdo určitě nebude lhostejný, je například Rousínovan a známý regionální ornitolog Jiří Bartl. „Určitě se podívám na internetové stránky města. Rozhodně mě zajímá, jak se bude Rousínov vyvíjet. Chci se zvlášťt podrobně podívat na plánované rozšiřování firmy Ferobet, zda to nebude škodit přírodě,“ svěřil se Bartl.

Také další ochránce přírody Tomáš Bradáč se nad ubíráním zeleně firmou Ferobet pozastavil. „S Ferobetem jsou problémy hlavně ohledně hluku z provozu. Pokud se mi z hlediska ochrany přírody nebude něco v navrhovaných změnách územního plánu pozdávat, určitě podám připomínku,“ uvedl Bradáč.

Ferobet, který vyrábí obrubníky a jiné betonové zboží, chce rozšířit skladové prostory na úkor krajinné zeleně v sousedství bývalého náhonu a mlýna. „Rozšíření navazuje na nynější provozovnu firmy. Vzhledem k hlučnému a prašnému provozu má současný areál vyhlášené pásmo hygienické ochrany, které bude nutno přehodnotit,“ uvádějí projektanti Jana Benešová a Jiří Augustín z brněnského projektového ateliéru, kteří návrh zpracovávali.

Podle majitele Ferobetu Petra Puppa však jsou obavy zbytečné. „Jde o ornou půdu. Na té bychom do budoucna měli stavět administrativní budovu a skladové prostory. Jde zhruba o dva tisíce metrů čtverečních,“ objasnil Pupp.

Jedna z dalších změn by se měla podle plánu do budoucna týkat například mateřské školy. Sedmitřídní školka vyžaduje rozšíření ploch zeleně, využitelných částečně pro školní zahradu. „Požadujeme rozšíření zahrady, ale brzdí nás hlukové pásmo,“ řekla ředitelka Helena Vysoudilová. Poblíž je totiž železniční trať. Projektanti požadavek do návrhu zapracovali, ale zvedají varovný prst. „Změna musí být provedená tak, aby bylo zajištěné nepřekročení hygienických limitů hluku,“ uvádějí Benešová a Augustín.

Zastavěné území města je vymezené v plánu z roku 1998. Nyní nastal čas na další, tentokrát už šestou změnu v pořadí. „Změny jsou podle požadavků obyvatel nebo radnice. Vyplývají z aktuálních potřeb,“ uvedl architekt Jiří Plášil z odboru územního rozvoje a plánování vyškovského městského úřadu.
Vedení městského úřadu v Rousínově plán komentovat nechtělo. Pouze tajemnice Ludmila Havlíčková podotkla, že jde o schvalování zhruba dvouletého procesu a že lidé měli možnost už dřív se k návrhu vyjádřit.

Plán předkládá kvůli prodloužení silnice k soukromému pozemku také přemostění Habrovanského potoka. Do plánu bylo zapotřebí zapracovat i novou příjezdovou cestu k plánovanému autobusovému nádraží.

Nebo třeba zrušení už léta nefunkční cihelny v chráněném ložiskovém území Rousínovec. U městských služeb vedle čističky vod nad bývalým náhonem se počítá s rozšířením plochy pro výstavbu požární zbrojnice. Plán zahrnuje také rozšíření ploch pro rodinné domy například ve Slavíkovicích a Královopolských Vážanech.

Návrhy změn územního plánu jsou na webových stránkách Rousínova. K nahlédnutí budou i na městských úřadech ve Vyškově a v Rousínově od 4. února do 9. března. Veřejné projednání návrhu se uskuteční 9. března v rousínovské Záložně. Nejpozději v ten den může každý uplatnit své připomínky.