Jak pracujete v době pandemie, kdy se minimalizují osobní setkávání mezi lidmi?

V současné době poskytujeme většinu konzultací distanční formou. Obvykle k tomu využíváme Skype, Zoom nebo telefonické hovory. V případě, kdy to z nějakého důvodu není pro klienty možné, jsou u nás stále přijatelné konzultace formou osobních setkání. Ty samozřejmě připravujeme za dodržení všech potřebných opatření. Účastníci udržují odstup, nosí respirátory a využívají desinfekci.

Všímáte si na vašich klientech, že jejich stav negativně ovlivňují současná omezení?

V terapeutickém centru vnímáme, že je současná situace s koronavirem a lockdownem pro mnoho lidí velmi náročná. Podle našich statistik se na nás za poslední rok obrátilo výrazně větší množství klientů než tomu bylo v letech předchozích. O tom, že nejde o náhodu, ale je zde pravděpodobná spojitost s dopady koronaviru na duševní zdraví, svědčí i data z Národního ústavu duševního zdraví.

U našeho centra může hrát roli také to, že jsme v posledním roce začali ve velké míře nabízet právě konzultace na dálku, což je pro spoustu našich klientů vhodnější a dostupnější forma terapeutických sezení. Navíc se nám potvrdilo, že je pro mnohé z nich tahle forma stejně hodnotná, jako konzultace formou osobních setkání.

Registrujete nějaké trendy v problémech, se kterými vás zájemci oslovují?

Všímáme si, že se na nás v poslední době obrací více lidí, kteří buď přišli o práci nebo nemohou pracovat z jiných důvodů. Mají hodně volného času a jsou zavření doma, což v kombinaci se sklonem k závislostnímu chování často vede k prohloubení jejich závislosti. Kombinace množství volného času a nemožnost ho smysluplně využívat zase z dlouhodobé perspektivy přirozeně ústí v deprese.

Právě depresivní prožívání v posledních měsících mezi klienty vnímáme ve zvýšené míře. Určitě tu ale je třeba doplnit, že tento dojem vychází čistě z naší zkušenosti. Výzkumnými daty o téhle oblasti však disponuje zmíněný Národní ústav duševního zdraví, který zjistil, že za poslední rok se v České republice ztrojnásobil počet lidí trpících depresemi, což koresponduje s naší zkušeností.

Zabýváte se i dalšími potížemi kromě zmiňovaných závislostí?

Skutečnost, že se v našem centru specializujeme na práci s lidmi se závislostmi a s jejich blízkými samozřejmě neznamená, že v rámci terapií s klienty řešíme pouze otázky týkající se závislostí. Na sezeních lze probírat cokoliv, co člověka v danou chvíli tíží a co potřebuje řešit. Jsou to například i zmíněné depresivní prožitky.

Proč je pro lidi výhodné, když se s tím obrátí právě na vás?

Chtěli bychom je především povzbudit, aby se svými trápeními nezůstávali sami. Jak se říká, víc hlav víc ví, a někdy může být úlevné, moci s někým svá trápení probrat. Naše služby jsou anonymní, bezplatné a navíc je lze vzhledem k distanční formě nyní využívat třeba i z domova.

Kde přesně vás potencionální klienti ve Vyškově najdou?

Naše Vyškovská pobočka Terapeutického centra sídlící na náměstí Československé armády. Objednají se také telefonicky prostřednictví mobilního čísla 775 882 605 nebo napíší na mail pokluda@podaneruce.cz. Taky se lze objednat s pomocí naší centrální linky na čísle 778 486 355.