Když si obyvatelka jednoho z domu ve vyškovské čtvrti Hraničky Miluše Planičková přečetla oznámení z teplárny, zjistila, že do už tak napjatého rodinného rozpočtu bude muset sáhnout zase o trochu hlouběji. „Z pěti stovek ze začátku roku zdražili od října na téměř šest set padesát,“ povzdychla si Planičková.

Zlobí se i předseda Společenství vlastníků jednotek domu číslo 499/68 Radoslav Mrňka. „Ročně spotřebujeme kolem tisícovky giga joulů. V roce dva tisíce pět jsme platili necelých čtyři sta tisíc, později přes pět set tisíc, letos zaplatíme zase o sto padesát tisíc víc,“ vypočítal, kolik za jedinou bytovku vyinkasuje dodavatel tepla vyškovská společnost Vyteza, bývalé vyškovské bytové hospodářství, která se zabývá výrobou a dodávkami tepla a ohřevem teplé užitkové vody.

Ředitel společnosti má jediné vysvětlení. Zdražil plyn, a tak zákonitě musí zdražit i teplo. „V roce dva tisíce tři byla cena plynu čtyři sta dvaačtyřicet korun za mega watt hodinu bez daně. Od té doby se poměry změnily,“ řekl ředitel Michal Koutník. Podle něho společnost vlastníkům objektů už v září oznámila změny ceny tepla a uvedla z jakého důvodu se cena zvyšuje. Podle jeho slov na začátku letošního roku stála 1 MWh více jak 601 korun bez DPH. Od října je cena přes 842 korun. Dále vysvětlil, že cena plynu tvoří sedmdesát procent ceny tepla. „Když se zvýší cena plynu o dvě stě čtyřicet korun, tak se úměrně tomu zvýší i cena tepla. Náklady na provoz společnosti, jako například odpisy, údržba a mzdy zůstávají ve stejné výši jako k prvnímu lednu letošního roku,“ dodal Koutník.

S tím se ale odběratelé tepla nehodlají smířit. Podle nich cena neodpovídá smlouvě, již obě strany uzavřely. Neodvíjí se od vzájemné dohody, ale od jednostranného navýšení dodavatelem. Navíc si stěžují na neprůhledné vyúčtování. Podle Mrňky jsou tabulky a výpočty, které podnik předkládá odběratelům, ilustrativní a zavádějící.

Ceny plynu mají být nadhodnocené. „Dodavatel nám není schopný doložit kalkulaci, kde by navýšení ceny bylo zdůvodněné,“ postěžoval si Mrňka. Vyteza se ale brání. „Zákon neukládá dodavateli tepla předkládat kalkulaci. Ta se předává jenom energetickému regulačnímu úřadu a v případě kontroly státní energetické inspekci,“ tvrdí Koutník. Podle něho si žádná z tří tisícovek domácností, kterým teplo Vyteza dodává, nestěžoval.

Mluví za ně ale přinejmenším Mrňka ze společenstva vlastníků. „Připravujeme s družstvem další stížnost. Chceme oslovit ombudsmana,“ řekl Mrňka.

Za sebou už má družstvo úspěšný pokus, jak do cenové politiky zasáhnout. Za pravdu mu dala energetická inspekce už v roce 2005 ohledně cen z roku 2003. „Podle cenových předpisů jsme stanovili maximální hodnotu tři sta jedenáct korun a padesát haléřů za jednotku.

Zahájili jsme správní řízení a rozhodli o uložení pokuty vyškovskému bytovému hospodářství. To se odvolalo k vyššímu orgánu, který odvolání zamítl. Účastník řízení se ale neztotožnil se závěry a podal proti nim žalobu u Městského soudu v Praze,“ uvedla ve zprávě vedoucí právního oddělení Státní energetické inspekce Johana Špičková.

V tuto chvíli případ stále ještě leží u Městského soudu v Praze.

Vyškovské Bytové hospodářství se přestěhovalo z nájmu na Palánku do vlastního objektu na Hraničkách. Současně od začátku srpna letošního roku změnilo název na Vyteza, značící vyškovské tepelné zásobování, který lépe vystihuje činnost společnosti.