Vystoupit z autobusu a bez sebemenšího stresu a vyplazeného jazyka přesednout do vlaku. Takový komfort čeká možná už za pár let cestující přestupující ve Vyškově. Zatímco nyní musejí počítat každou vteřinu a spěchat z autobusového na vlakové nádraží, v budoucnu jim zřejmě tato starost odpadne. V okresním městě má totiž vzniknout přestupní uzel.

„Ve spolupráci s krajským úřadem chceme u nádraží Českých drah ve Vyškově vybudovat dopravní uzel. Počítáme samozřejmě s tím, že prostor před nádražím projde rozsáhlou úpravou,“ informoval vyškovský starosta Petr Hájek.

Záměr je ovšem ještě v plenkách. „Všechno je zatím ve fázi rozpracovávání. V současné době nemáme nic konkrétního,“ uvedl mluvčí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně Jiří Klement.

Vedení města však už má docela konkrétní představy, jak by přestupní uzel mohl vypadat. „Umístěný samozřejmě bude před budovou vlakového nádraží. Pro bezpečnost chodců tam budou ostrůvky, vzniknou i nová parkovací místa,“ přiblížil vyškovský místostarosta Roman Celý.

Cestující záměr města vítají. „Občas se stane, že autobus přijede pozdě a nestihnu vlak. Vlakové nádraží sice není od vlakového daleko, ale určitě bude kvůli návaznosti spojů lepší, když autobusy zastaví přímo u železnice,“ myslí si například Marta Kratochvílová.

Právě tato myšlenka byla podle vyškovského místostarosty jedním z impulsů pro to, aby instituce začaly uvažovat o vzniku dopravního uzlu. „Zatím jde pouze o vizi, ale do budoucna bude tato stavba ve městě nezbytná. Zdvojkolejněním trati na trase Brno – Přerov se význam cestování vlakem zvýší. Proto bude také důležité, aby lidé bez problémů stíhali spoje,“ řekl Celý.

Jak ještě uvedl vyškovský místostarosta, v současné době už je u vlakového nádraží zastávka, která slouží k zastavování autobusů Integrovaného dopravního systému. Stavba přestupního uzlu umožní zastavování většího množství autobusů. S dálkovými spoji se ovšem zatím nepočítá.

Kolik bude stavba stát, to je zatím ve hvězdách. Jak Celý naznačil, půjde řádově o miliony korun. O ty prý radnice nejspíš požádá Evropskou unii.

Zatím ani neexistuje studie, která by o plánu napověděla víc. „Stavba každopádně nebude suplovat autobusové nádraží. To bude stále na tom místě, kde je nyní,“ ujistil vyškovský místostarosta.