První setkání se bude konat v Hostěrádkách-Rešově v úterý 16. dubna. „Jedná se o první veřejné projednávání Integrované strategie rozvoje území místní akční skupiny Za humnama. Je určené lidem, zastupitelům, místním spolkům a podnikatelům včetně zemědělců," upřesnila manažerka místní akční skupiny Hana Tomanová.

Strategie rozvoje území by měla dát odpověď na to, kudy se bude ubírat rozvoj území místní akční skupiny a do jakých oblastí budou směřovat dotace v letech 2014-2020. „Nepůjde o dokument připravený jedním člověkem nebo malou skupinou, ale vytvářený komunitním způsobem, projednáváním s lidmi," zdůraznil předseda místní akční skupiny Jaromír Konečný.

Strategie má vycházet z přání, potřeb a projektových záměrů jednotlivců i obcí. „Obyvatelé regionu nám také můžou své případné náměty zasílat prostřednictvím našich webových stránek nebo nás přímo oslovit," připomněl Konečný.

Jednotlivé termíny setkání budou vždy pro několik obcí zároveň. „18. dubna to bude ve Velešovicích, 23. dubna v Hruškách, 14. května v Hodějicích, 16. května v Mouřínově, 21. května v Otnicích a 23. května v Heršpicích," vyjmenoval Konečný.

Strategie by měla být dokončená do poloviny příštího roku, poté ji musí schválit ministerstvo zemědělství. Následovat bude zpracování takzvaných programových rámců, na základě kterých se místní akční skupina bude ucházet o peníze na nové projekty v regionu. „Budeme rádi, když lidé dají najevo, co by ve svém bydlišti rádi změnili, podpořili, postavili, opravili, nebo rozvíjeli. Co tam bude chybět, na to nebudeme moci získat peníze," doplnil Konečný.