Na tyto testy je ovšem nutné se předem přihlásit. „Děti do patnácti let musejí mít písemný souhlas rodičů. Podrobné informace jsou na webu Mensy, tam je potřeba se také přihlásit," upozornila pracovnice knihovny Zdeňka Adlerová.

Testy začínají v jednu a ve dvě hodiny odpoledne, poslední čas je čtvrt na čtyři odpoledne. „V půl páté pak začíná beseda o vlivu literatury a čtení obecně na vývoj mozku," řekla Adlerová.

Tím však není program Týdne knihoven ani zdaleka vyčerpaný. „V úterý se lidé seznámí s funkcemi on-line katalogu u nás v knihovně, naučí se vyhledávat i rezervovat knížky. Odpoledne bude následovat muzikoterapie a den zakončí literárně-kulturní procházka Vyškovem," lákala Adlerová.

Ve středu knihovna otevře lidem jindy nepřístupné prostory, v pět hodin odpoledne se pak zájemci setkají se spisovatelkou Lenkou Procházkovou na Literárním čaji o páté. Čtvrtek bude věnovaný elektronickým čtečkám knih. Pozadu nezůstane ani dětské oddělení. V pondělí tam můžou návštěvníci besedovat o tvorbě Miloše Macourka, v pátek se naučí drátovat.