„Právě na popud zastupitelů jsme ke kroku přistoupili. Díky tomu bude hospodaření obce transparentnější. Lidé se můžou podívat, co a za kolik obec kupuje. Budou tak mít větší náhled do fungování obce a snáz si tak ověří, jestli úřad pracuje dobře," vysvětlil starosta Křenovic Jaromír Konečný.

Obec se krokem zároveň připraví i na případný zákon. „Ještě za fungování předchozí sněmovny padl návrh, že obce budou povinně smlouvy zveřejňovat. Ten sice nakonec nebyl kvůli průtahům schválený, ale je docela možné, že k tomu v budoucnu dojde. Na Slovensku, kde podobný zákon už několik let funguje, s ním totiž mají dobré zkušenosti. Budeme tak na tuto možnost připravení předem. Budeme je umisťovat do centrálního registru smluv, který je na webových stránkách veřejné zprávy. Subjektů, které tam smlouvy dobrovolně umisťují, sice není mnoho, ale patří mezi ně například Liberecký kraj nebo ministerstvo financí, takže si myslíme, že o zbytečnou snahu nepůjde," naznačil Konečný.

Úřad podle něj přetížený nebude. Při zvažování kroku jeho vedení promýšlelo, kolik práce navíc to bude znamenat. „Nakonec jsme stanovili, že do registru dáme ty, které přesahují čtyřicet tisíc korun. V našem případě tak půjde o desítky smluv ročně. Vzhledem k tomu, že zveřejnění jedné z nich zabere asi dvě minuty, zvládneme to bez potíží," zdůraznil starosta.