Poseté smetím jsou některé lokality Bučovicka. Cesta z tamního sadu po polní cestě směrem k vysílači nad Černčínem se jimi jen hemží. Výjimkou není ani krajnice vedoucí na Vícemilice podél Litavy. Nemluvě třeba o té z Bučovic do Letonic.

Vedoucí bučovického odboru životního prostředí Miloslav Babyrád tvrdí, že se spolu s podřízenými snaží najít původce každé skládky. „Nedávno se nám podařilo dohodnout se s majitelem jednoho místa ve Vícemilicích, na kterém se nacházela černá skládka. Smetí odklidil, za chvíli se tam však objevilo nové,“ uvedl Babyrád. Pokud úředníci neodhalí pachatele, skládku odklízí město za svoje peníze. „Radnici to ročně vyjde řádově na desítky tisíc korun,“ řekl ředitel bučovických technických služeb Zdeněk Koudelka.

Boj s větrnými mlýny nevedou jen Bučovičtí. Potíže s odpadky mají také úředníci z okresního města. „Jednu rozsáhlou skládku jsme likvidovali například mezi Dědicemi a Lhotou po pravé straně za svodidlem. Příkop podél větrolamu u silnice mezi Dědicemi a Radslavicemi je také věčně plný odpadků,“ řekl vedoucí technicko správního úseku vyškovské oblasti správy a údržby silnic Jan Olejníček.

Dalším problémovým místem jsou podle něj hranice s okresem Prostějov. Občas se vyskytne černá skládka i na území Vyškova, zejména v blízkosti obslužných cest. „Průběžně je necháváme odklízet na náklady města. Pachatele je obecně těžké odhalit. Vloni se podařilo odhalit pouze jednoho, se kterým jsme zahájili správní řízení a uložili mu pokutu,“ informovala mluvčí městského úřadu Dana Bednářová.

Černá skládka donedávna trápila také Rousínovské. Někdo ji vytvořil mezi Rousínovem a Velešovicemi podél tahu na Brno asi na dvacetimetrovém vyasfaltovaném úseku. Nakonec nepořádek odklidili pracovníci rousínovských technických služeb. „Správa a údržba silnic se toho totiž chopit odmítla, ani s majitelkou pozemku jsme se nedokázali dohodnout,“ řekla předčasem tajemnice rousínovské radnice Ludmila Havlíčková.

Zatímco většina oblastí okresu se skládkami takřka hemží, na Slavkovsku není výskyt černých skládek až tak častý. Úředníkům z tamního odboru životního prostředí se například předčasem podařilo donutit jednoho z podnikatelů, aby ze sadu přímo na území města odvezl stavební sutinu na řádnou skládku. „Stálo nás to ale hodně vyjednávání. Pořád máme ovšem problémy se dvěma živými skládkami v Heršpicích a ve Zbýšově. I když obec třeba nechala místo rekultivovat, odpad se tam objevuje dál. Obě dvě místa jsou totiž až na hranicích katastru, kam nikdo nevidí,“ popsal Pavel Janeba ze slavkovského odboru životního prostředí.

Podle něj je složité viníkovi dokázat, že černou skládku způsobil. Pokud ho nechytí při činu, nevyfotí a nemají další svědky, je to marný boj. „Dalo se proti tomu dělat víc, když existovaly okresní úřady. V situaci obcí s rozšířenou působností je to složité. Sám mám na starosti odpady, ovzduší, státní správu i samosprávu,“ doplnil Janeba.

Původce smetiště je stále bez trestu

Bohdalice - Pavlovice - Tvrdý trest zatím netíží původce černé skládky ve vojenských lesích u Bohdalic. Smetí tam vysypal na začátku loňského roku řidič soukromé firmy, kterému tak šly do kapsy peníze zákazníků, které by jinak zaplatil na řádné skládce.

Pracovníci České inspekce životního prostředí uložili majiteli podniku Martinu Rausovi pokutu v řádu desítek tisíc korun. Ten je ale zaplatit nechtěl.

Případ se tak ocitl v odvolacím řízení. „Podle našich důkazů a také věrohodnosti svědka, kterým byl jeho zaměstnanec, je Raus jasným viníkem. Odvolal se však k odboru výkonu státní správy ministerstva životního prostředí. Teď je rozhodnutí tedy v jeho moci. Bohužel výsledek může být i takový, že původce skládky vyvázne bez trestu,“ informoval vedoucí oddělení ochrany lesa Jiří Hrotek.

I to se podle všeho může s velkou pravděpodobností stát. Pracovníci ministerstva životního prostředí totiž rozhodnutí inspektorů zrušili a vrátili případ zpět.

„Neměli jsme totiž dost důkazů, některé věci byly sporné. Zákaznice si objednala po telefonu svoz odpadu, řidič si pro něj přijel, naložil ho. Ona mu hned zaplatila. Raus ale tvrdí, že takové služby vůbec neposkytuje, že jen půjčuje auta,“ vysvětlila Drahomíra Pálenská z brněnského oddělení odboru výkonu státní správy.

Podnikatel Martin Raus v počátcích kauzy svaloval vinu na svévoli řidiče, který náklad vezl. Slíbil do týdne dodat veškeré dokumenty, kterými prokáže svou nevinu.

Martina Vilímová