„Vloni jsme zasadili sto dvacet stromků, letos jsme je doplnili o dalších sedmdesát,“ řekl starosta obce Roman Vaculčík. V Kozlanech tak porostou nové stromy směrem na Nesovice a v lokalitě zvané Mezi hony. Vloni zaplatil obecní úřad za nové sazenice čtrnáct a letos deset tisíc korun.