Materiální i peněžní sbírku na pomoc lidem postiženým povodněmi pořádá nyní Oblastní charita Vyškov. Už jen do pátečních třech hodin odpoledne můžou zájemci přinést na adresu charity, která sídlí v Morávkově ulici v Dědicích, čisticí či dezinfekční prostředky, repelenty, kbelíky a další věci, které by mohly lidem v zatopených oblastech pomoci.

Obyvatelé Vyškovska ovšem můžou přispět i finančně. V sídle charity a také v Turistickém informačním centru ve Vyškově jsou umístěné označené, zapečetěné pokladničky. Veřejné peněžní sbírka potrvá do 15. srpna. Zároveň je možné posílat peníze na účet Oblastní charity Vyškov. Číslo účtu je 22770022/0800 a variabilní symbol 906.