PŘEČTĚTE SI TAKÉ DALŠÍ ČLÁNY TÝKAJÍCÍ SE LIDLU V BUČOVICÍCH, NALEZNETE JE HNED POD ANKETOU V PRAVÉM HORNÍM ROHU

Plánovaná stavba supermarketu Lidl za někdejší sýpkou v Nádražní ulici v těsné blízkosti obchodu Penny Market není v rozporu s územním plánem města a nebude mít negativní dopad na okolí. To jsou ve stručnosti závěry, jež vedly Jihomoravský krajský úřad k tomu, aby shodil ze stolu odvolání Okrašlovacího spolku v Bučovicích. Zároveň tak potvrdil rozhodnutí tamního stavebního úřadu, takže Lidlu už zřejmě nic nestojí v cestě.

ČTĚTE TAKÉ:KRAJ STÁLE ŘEŠÍ ODVOLÁNÍ PROTI LIDLU

„Krajský úřad Jihomoravského kraje po přezkoumání odvoláním napadeného rozhodnutí stavebního úřadu dospěl k závěru, že jak postup stavebního úřadu, tak napadené rozhodnutí byly v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících,“ konstatuje rozhodnutí krajského úřadu ve věci Lidlu.

Kraj tedy odvolání zamítl, jeho úředníci nepokládali žádnou námitku Okrašlovacího spolku za natolik závažnou, aby mohla stavbě zabránit. Především se ztotožnili se závěry bučovického stavebního úřadu ve věci souladu stavby Lidlu s územním plánem města. „Navrhovaná stavba patří svým účelem do běžné veřejné vybavenosti. V dotčeném území převažují v současnosti objekty s funkcí bydlení. Z písemné i grafické části dopravního řešení územního plánu je zřejmé, že navrhovaná stavba je plně v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací,“ konstatoval bučovický stavební úřad.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ: LIDL SE UŽ ZASE TLAČÍ DO BUČOVIC

Okrašlovací spolek tak neuspěl s námitkou, že „objekt má stát v centrální obytné ploše, kde jsou nepřípustné velké monofunkční komplexy a areály. Na daném pozemku je navíc stanovená změna využití na místo pro bydlení. A v nivě Litavy nemají stavby typu supermarketů stát vůbec.“

Členové okrašlovacího spolku jsou z rozhodnutí kraje zklamaní. „Nejvíc je mi líto toho, že vedle národní kulturní památky bude stát další supermarket,“ povzdechla si jednatelka spolku a zároveň bučovická zastupitelka Jana Vlachová.

Poukázala tak zároveň na skutečnost, že stavba Lidlu bude spojená s demolicí budovy bývalého sila, jež doposud zakrývalo pohled na obrovskou továrnu na výrobu netkaných textilií.

„Znamená to další krok k systematické devastaci okolí bučovického zámku, jako byla třeba výstavba autobusového nádraží, zbourání ohradní zdi kolem zámku nebo přestavbu sokolovny. Bohužel v památkářích jsme nenašli dostatečnou oporu,“ doplnil další člen okrašlovacího spolku a zastupitel Michal Crhák.

Proti rozhodnutí kraje už není odvolání. Členové spolku však podle všeho ještě svůj boj proti Lidlu nevzdávají. „Zkusíme se ještě obrátit přímo na ministerstvo kultury,“ nastínila Vlachová.