Na jeho čin nyní chtějí radní navázat. Až budou nově opravenou báni vracet na věž, vloží dovnitř poselství o současném Vyškově.

Nová korouhev je vyrobena jako replika té původní z roku 1948. Místo změdi však bude znerezové oceli. Metr a půl vysokou korouhvičku vytvořila kovotlačitelská firmaza zhruba osmasedmdesát tisíc korun.„Ale náklady spojené s nahrazením poškozené korouhve zahrnují i další položky, například zjištění, jak byla původní korouhev ukotvena či platba firmě, která pomocí jeřábu novou korouhev umístí na věž. Celkové náklady se tedy budou pohybovat kolem stošedesáti tisíc,“ uvedla tisková mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Přípravné práce trvaly přes tři čtvrtě roku. Nejprve museli řemeslníci provést statický průzkum celé kupole věže. Potom firma, která provádí klempířské práce horolezeckou technikou, musela několikrát vyšplhat na věž, aby zjistila upevnění báně.

Dovnitř korouhve poputuje vzkaz o současném městě. Radní sem vloží dopis, kde píšou hlavně o investicích. Připojí také několik čísel Vyškovského zpravodaje a vzory dnes platných bankovek