„Čekací doby v logopedických ambulancích jsou v regionu opravdu dlouhé. Ve Vyškově bychom potřebovali víc logopedů. Naopak mě těší přístup města. Máme už čtyři logopedické třídy, a to v mateřských školách Sochorova, Hraničky, Revoluční a Havlíčkova. Od září má navíc vzniknout i třída v mateřince v Opatovicích," připomněla pracovnice Speciálně pedagogického centra ve Vyškově Helena Kolbábková.

Logopedové Vyškovska bijí na poplach. „Počet dětí s řečovou vadou prudce narostl. Nezřídka se stává, že k povinné školní docházce nastoupí i dítě, které je řečově nepřipravené. Tento trend má bohužel narůstající tendenci," upozornila vyškovská logopedka Andrea Cigánková.

Podle Kolbábkové kolegyně ze Speciálně pedagogického centra Lenky Ondrákové je zvyšující se počet dětí s vadami řeči daný rychlým způsobem života. „Dětem se nabízí mnoho multimédií, jako je televize, počítač, tablet. Problém bývá i na straně rodičů, málokdy si najdou čas na večerní čtení pohádek nebo povídání. Děti jsou technologiemi tak pohlcené, že leckdy ani nemají o komunikaci zájem," popsala Ondráková.

Podle logopedky Cigánkové je přínosné povídání nad knížkami, popisování obrázků, učení se říkadlům. „Rovněž důležité je hovořit s dětmi o jejich zážitcích a přáních," poznamenala odbornice.

V centru navíc registrují i nový jev. A to opožděný vývoj řeči u dětí, které ještě nedosáhly věku tří let. Stále větší zájem je tak o logopedické třídy v mateřinkách. Podle vedoucí učitelky Sylvy Sigmundové Mateřská škola Revoluční ve Vyškově většinou neuspokojí všechny zájemce. „Všeobecně se poukazuje na rostoucí počet dětí s vadou řeči, alarmující je ale také nárůst velmi těžkých vad řeči oproti lehkým," upozornila Sigmundová.

Nejčastější vadou ve věku pěti a šesti let je takzvaná dyslálie neboli patlavost. Jedná se o poruchu artikulace jedné i více hlásek, nejčastěji ť, ď, ň, sykavek a r, ř. „Často se také objevuje nezralost v oblasti slovní zásoby, gramatiky, krátkodobé slovní paměti a schopnosti vyslovovat víceslabičná slova," popsala logopedka Cigánková.

Narůstá i počet dětí s vývojovou dysfázií, což je závažná porucha řeči ovlivňující celou osobnost dítěte. „Moji dva synové zatím úplně bez chyb nemluví. Do školky začnou chodit v září. Myslím si, že pobyt v kolektivu jim pomůže. Děti mezi sebou neustále komunikují a tím se cvičí. Pokud by ale samotné chození do mateřinky nepomohlo a učitelka mi to doporučila, s návštěvou logopeda rozhodně váhat nebudu," prohlásila třeba Eva Navrátilová z Pustiměře.

Kolbábkovou těší, že ve Vyškově vznikne i logopedická třída při Základní škole Na Vyhlídce. „Mnoho dětí dostává odklad školní docházky jen proto, že nemají správnou výslovnost. Díky novince můžou přejít do školy plynule bez odkladu," připomněla.

Podle ředitele Miloslava Brtníčka centrum škole doporučilo deset dětí. „Osm z nich má těžkou vadu řeči. V současnosti je možné obsadit ještě dvě místa. Zájemce máme díky odkladům už i na příští rok," řekl ředitel školy.

Pokud se děti vad zbaví, můžou do dalších ročníků pokračovat buď na stejné škole, nebo přestoupit jinam. „V opačném případě se jim budeme věnovat už ne skupinově, ale individuálně. Jednou z variant by také mohlo být, že by kraj povolil zřízení logopedické druhé třídy," přemítal Brtníček.