Přidělí je pouze těm, kteří pracují. „Odmítáme jakýkoliv experiment, co proběhl v Brně. V pondělí jsme tak mezi radními přijali dohodu, že pokud má uchazeč možnost chodit do zaměstnání, a přesto nepracuje, nebude mít na byt nárok," oznámil starosta Vyškova Karel Goldemund.

2až tři žádosti o přidělení sociálního bytu řeší vyškovští radní na každém zasedání. Volný počet bytů se tak radu od rady mění. Zpravidla jich však bývá deset až dvacet.

Jak upozornil, opatření rozhodně necílí na matky samoživitelky nebo například invalidy. „Ale objevují se nám na stole žádosti, kde spolu žijí partneři na hromádce, žena se stará o dítě, a co dělá přítel, nevíme. Jedinou informací je, že hledá práci. Proto říkáme: najdi si ji, pak dostaneš byt. A mezi radními jsme se na tom shodli jednohlasně," dodal starosta s tím, že i dosud žadatele prověřoval sociální odbor. Ale výhrady v podstatě k nikomu neměl. „Po jeho šetření se však nyní zaměříme na informace o tom, zda je žadatel nemohoucí, a skutečně tak do práce nastoupit nemůže, nebo se mu jen vyplatí být na dávkách. Což není výjimečný případ," doplnil místostarosta Karel Jurka.

Uznal ale, že se může stát, že si někdo vypočítavě sežene práci třeba jen na čtrnáct dní, aby byt dostal. I to si ale radnice ošetří. „Stanovíme zkušební lhůtu tří měsíců a v případě, že rozváže pracovní poměr, smlouvu mu neprodloužíme," sdělil Jurka.