Radnice proto netrpělivě očekává vyjádření krajského úřadu ke dvěma dotačním žádostem, které podala na konci února. V případě úspěchu už letos opraví sokolovnu a připraví projekt na další protipovodňovou­ nádrž.

Na sokolovnu žádala obec dvě stě tisíc korun, na zpracování projektové dokumentace ke stavbě poldru to bylo o sto tisíc korun víc. „Žádali jsme u krajského úřadu o dotaci na rekonstrukci sokolovny. Oprav bude potřeba hodně, ale v prvé řadě půjde střechu a strop, aby do sokolovny nezatékalo,“ popsala nutné opravy starostka Lovčiček Jaroslava Hrozková.

Vše však záleží na tom, jestli obec získá dotace. Bez nich totiž nebude mít dot peněz. „Snad zjistíme co nejdřív, jestli jsme uspěli,“ podotkla starostka.

V případě suchého poldru, který by měl zajistit obec proti povodním z dosud nechráněné strany, nežádalo zatím vedení obce o dotaci přímo na stavbu. „Druhou dotační žádost jsme podali jen na zpracování projektové dokumentace k poldru. Stavba totiž bude podstatně dražší,“ upozornila Hrozková.

Sokolovna a poldr ovšem nejsou jediné projekty, které radnice v Lovčičkách chystá. V obci právě probíhá geometrické plánování třinácti novostaveb a vedení obce se připravuje na podzimní vyhlášení dalšího dotačního programu a žádost o dotaci na stavbu kanalizace a čističky odpadních vod.