Zmínil vysokou poptávku. „Stávající kapacita je zcela naplněná. Registrujeme zájem i mezi rodiči z okolních obcí, ale v posledních letech jsme museli odmítat i děti přímo z Lovčiček. Jinde v regionu, ať to jsou například Otnice nebo Bošovice, jsou mateřské školy také zaplněné. Rozhodli jsme se, že s tím už musíme něco udělat,“ vysvětlil Bartoš.

Školka zůstala otevřená i v době prací. „Rekonstrukci jsme díky velmi dobré spolupráci se stavební firmou, vysokému pracovnímu nasazení celého personálu a vstřícnému přístupu rodičů i zřizovatele zvládli za plného provozu. Samozřejmě jsme dbali na dodržení všech bezpečnostních i hygienických zásad. Děti celou akci vnímaly pozitivně, protože měly situační učení o stavebnictví a částech budovy přímo na dosah,“ sdělila ředitelka mateřské školy Silvie Makovská Menoušková.

Rekonstrukce je nyní ve fázi schvalovacích procesů ze strany Stavebního úřadu, hygieniků nebo hasičů. „Pokud budou úřady časově pružné, stihneme zápis změny kapacity do Rejstříku škol během prázdnin a nových dvanáct míst obsadíme dětmi, které u posledního zápisu skončily pod čarou. Věříme tedy, že od prvního září do naší školky nastoupí čtyřicet dětí rozdělených do dvou tříd,“ doplnila ředitelka.

Školka je umístěna ve dvoupodlažní budově bývalé základní školy z roku 1909. „Náklady na rozšíření kapacity přesahují dva miliony korun,“ dodal starosta obce s více než sedmi sty obyvateli.

Lovčičky přitom už nemají vlastní základku, děti proto dojíždějí za vzděláním do nedalekých Otnic. „Přes rozšíření se nám nepodaří uspokojit všechny zájemce z řad spádových dětí, celkem čtyři se už kapacitně nevejdou včetně jednoho tříletého,“ dodala Menoušková.