Jelikož se jedná o soukromé pozemky, vedení Lovčiček je síťovat z obecních peněz neplánuje. „Dostali jsme totiž zprávu o tom, že nám akceptují žádost o dotaci na výstavbu čističky odpadních vod spolu s kanalizací po celé obci. Proto vyčkáváme, jak se úředníci vyjádří. V případě úspěchu chceme peníze pochopitelně šetřit právě na tuto akci. Půjde o samostatnou kanalizaci pouze pro Lovčičky. Bude se jednat přibližně o padesátimilionovou investici," zmínila starostka.

Pokud půjde vše hladce, práce odstartují na jaře příštího roku. „Termín zakončení jsme naplánovali na konec roku 2014. V té době nám totiž vyprší povolení k vypouštění odpadních vod mimo kanalizaci, a proto by celá stavba neměla trvat ani rok," připomněla Hrozková.

Zmínila, že se nyní také zatrubňuje část obce u fotbalového hřiště. „A to kvůli lokálním záplavám. Dlouhá léta jsme se v místě potýkali s problémem, kdy při jarním tání tekla voda od lesa na hřiště a dál do obce. Abychom tomu zabránili, začali jsme koncem listopadu stavět trubní vedení, které bude ústit v potoce. To pomůže i zpevněné cestě, kterou lidé často používají a tekla přes ni vždycky voda. Na práce jsme také žádali o dotaci, ale dostali jsme odpověď, že na takový typ stavby žádná vypsaná není," poznamenala starostka.

Zatrubnění části Lovčiček vyjde obecní kasu na částku přesahující půl milionu korun. „Trubní vedení a horskou vpusť dokončíme na jaře letošního roku. Jedná se o součást budoucí stavby retenční a záchytné nádrže, kterou plánujeme do budoucna," doplnila Hrozková.