V rozpočtu však značnou částku zaujímá splátka úvěru za nákup malých domovních čistíren, které koupilo minulé vedení obce.

Rozpočet počítá s příjmy a výdaji ve výši necelých deseti milionů korun. „Bohužel nemáme našetřenou rezervu z minulých let, protože bývalé vedení před sedmi lety bezmyšlenkovitě nakoupilo malé domovní čistírny za sedm milionů korun. Jejich zabudování však nelze povolit,“ upozornil starosta Lulče Petr Halas. Obecní rozpočet tak až do roku 2013 bude zatěžovat splátka úvěru ve výši asi šesti set tisíc korun ročně.

Přes finanční problémy se nové vedení obce rozhodlo postavit splaškovou kanalizaci a centrální čističku odpadních vod. „V letošním roce bychom podle smlouvy s projekční firmou měli mít zpracovanou kompletní dokumentaci a do konce roku i vydané stavební povolení,“ uvedl starosta.

Potom bude podle něj záležet jen na dotacích z ministerstva zemědělství. Čím dříve dotace obec dostane, tím dříve se začne stavět. „Prozatímní náklady odhadujeme na čtyřicet až pětačtyřicet milionů korun,“ řekl Halas.

Nové byty

Nové vedení obce po volbách začalo rozprodávat nepotřebný majetek, aby získalo peníze na potřebné rekonstrukce. „Prodali jsme nepojízdný traktor. Čeká nás teď velká investice do rekonstrukce dětského brouzdaliště U Libuše, nedokončená přestavba bývalé školy na bytový dům nebo oprava střechy nad garáží a skladem obecní techniky,“ vyjmenoval starosta. Prodat se obec snaží také bytový dům, kde se vhodnou rekonstrukcí může vytvořit šest bytů.

Na kraj podalo vedení Lulče hned několik žádostí o dotace, díky kterým by se obec mohla letos pustit do rekonstrukce silnice vedoucí od školky ke koupališti. „Plánujeme také kompletní zateplení mateřské školy a koupi nového hasičského auta,“ dodal starosta.

Mateřinku už několik let pravidelně navštěvují pracovníci stavebních firem, protože na jednu generální opravu obec přece jen nemá. „Opravy zajišťujeme podle možností obce. Za poslední tři roky se nám podařilo vyměnit okna, topení a také osvětlení,“ vyjmenovala přednedávnem ředitelka mateřské školy Růžena Skřivánková.