Podstatou nedávno vypsaného dotačního titulu je totiž ekologická školka. „Oslovila nás přímo firma, s kterou spolupracujeme na žádostech o dotace, že si všimli tohoto nově otevřeného programu. Rozhodli jsme se to zkusit, protože je to první dotační titul tohoto druhu a není jisté, jestli budou ještě nějaké další. Je to tedy jedna z mála možností, jak zahradu školky upravit," vysvětlil lulečský starosta Petr Halas.

Program je zaměřený na ekologii, s tím tedy souvisí i budoucí podoba zahrady. „V projektu jsou zahrnuté stavební úpravy, jako je výměna hracích prvků za ty z přírodních materiálů, stejně jako povrchu zahrady nebo chodníčků," řekl starosta.

Součástí bude i výsadba rostlin a vytvoření kompostérů a záhonků. „Děti by zároveň měly navštěvovat také výukový program, který je bude vzdělávat v oblasti ekologie a ochrany přírody, třeba ohledně třídění odpadů," podotkl Halas.

V současnosti má obec k dispozici první návrh na budoucí podobu zahrady, který ještě bude projednávat. „Odhadované náklady jsou mezi milionem a milionem a půl. Dotace ovšem může zaplatit až devadesát procent potřebné částky," doplnil starosta. Obec dál žádá i o dotaci na zateplení školky.