Mezi žadatele může putovat zhruba sto třicet milionů korun, které kraji poskytlo ministerstvo životního prostředí díky Evropské unii. Podpořit své obyvatele se chystají například v Hruškách. „Zařídíme, aby dostali letáky do schránek. Jen tak se nejlépe dozvědí o možnosti požádat o dotace. Zároveň jim také touto cestou nabídneme pomoc s vyplněním žádosti," uvedl hrušecký starosta Jan Kauf.

Co se týká administrativy, to vidí jako možnou překážku například v Holubicích. „Dotační záležitosti jsou po této stránce hodně náročné a lidé navíc po zkušenostech s programem Zelená úsporám zjistili, že pokud žádají o příspěvek, nemůžou si úplně svobodně vybrat podnik, který jim příslušnou práci udělá," komentoval starosta Holubic Stanislav Přibyl.

Jak vyplývá ze seznamu obcí, který vydalo ministerstvo spolu s Evropskou unií, právě Holubice patří s Drysicemi a městy regionu kromě Rousínova k těm se zhoršenou kvalitou ovzduší. Díky tomu můžou získat dotaci ještě o pět procent vyšší. S přípravou žádosti by jim mohl pomoci i kraj. Tamní úředníci dlouhodobě pracují na příručce, která má shrnovat všechny důležité informace pro žadatele.

Že možnost získání peněz na výměnu kotlů existuje, ví třeba Vlastimil Soukup z Holubic. „Zatím jsem ale nad využitím titulu příliš nepřemýšlel. Nevím, jestli by pro mě byla výměna výhodná," řekl muž.

85až tolikaprocentní dotaci můžou získat lidé, kteří si požádají o příspěvek od Jihomoravského kraje. Částka, z níž se má počítat, nesmí přesáhnout sto padesát tisíc korun.

Na rozmyšlenou má nicméně ještě docela dost času. O peníze totiž lidé můžou žádat ve dvou kolech výzev. „První, která se bude týkat přerozdělení asi osmdesáti milionů korun, chceme vyhlásit letos v prosinci, případně v lednu příštího roku. Druhou pak v lednu 2017. V té rozdělíme nevyčerpané peníze, tedy asi 50 milionů," přiblížil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Žádosti bude možné podávat tři až čtyři měsíce, přičemž kraj je bude vyhodnocovat průběžně.

Podle jihomoravské mluvčí Elišky Holešinské Windové očekávají velký zájem. „Pro pořadí bude rozhodující okamžik podání. V případě, že nám peníze nepostačí, předpokládá se zaslání žádosti na ministerstvo o navýšení dotace. Možností je také převod peněz z krajů, kde se nevyčerpají," zmínila mluvčí.

Ne všichni však můžou o peníze usilovat. Podmínkou je, aby už majitelé domů měli hotová nějaká úsporná opatření, případně se do nich pustili současně s výměnou kotle. Jde například o zateplení nebo výměnu oken. Dalším kritériem je vytápění převážně kotlem na pevná paliva. „V první řadě by měli o dotaci žádat majitelé kotlů spalujících uhlí," sdělila pracovnice odboru životního prostředí ve Slavkově u Brna Stanislava Kubešová.

Na vytápění rodinných domů začali lidé používat dřevo a uhlí zejména kvůli zvyšujícím se cenám energií. Postup mnoha domácností je ale jednak neekologický a v brzké době se stanou některé kotle také nelegálními. Od roku 2022 totiž nebude možné používat ty 1. a 2. emisní třídy. Jedná se navíc také o novele zákona o ochraně ovzduší, která zavádí možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech.

PAVLÍNA VÁŽANOVÁ