Ačkoliv je stavba hotová, investici si ještě vyžádá. A to právě kvůli Boškůvskému potoku. Pozemky, po nichž nyní vede, totiž nepatří Rybníčku, nýbrž státnímu podniku Povodí Moravy. „Celé dílo nicméně bude naše, takže parcely musíme zpětně odkoupit," objasnil starosta.

Kromě toho, že zadržuje vodu v krajině, nedávno vzniklá protierozní nádrž v Rybníčku plní i další funkce. „Podél ní jsme nechali vysadit zeleň, takže prostředí je velmi pěkné. Už v létě ji lidé využívali ke koupání a budou i nadále," dodal Skopal.

Celé dílo vyšlo na víc než šest milionů korun. Zhruba pětasedmdesát procent získala obec z evropských fondů a přispěl také Státní fond životního prostředí.

Nákladnější pak budou protipovodňová opatření, která plánují v Němčanech. Tam mají vzniknout dvě protierozní meze a suchý poldr. Starosta Martin Krátký odhaduje, že záměr vyjde na desítky milionů korun.

PAVLÍNA VÁŽANOVÁ