„Cílem je ukázat malým dětem folklor. Chceme, aby ho přijaly jakou součást vlastního kulturního projevu a aby si k němu vytvořily vztah,“ vysvětlila vedoucí folklorního souboru Pantlék z Němčic nad Hanou Jana Otáhalová, která je zároveň hlavní organizátorkou pokusu o překonání českého rekordu v počtu krojovaných osob tančících současně a na jednom místě právě Hanáckou besedu. Akce se uskuteční v pátek od 17 hodin na Masarykově náměstí ve Vyškově.

Po skončení rekordního pokusu zůstanou přítomné soubory na ploše náměstí a zatančí na několik dalších hanáckých písní. Předvedou tak přítomným pestrou krásu folkloru z oblasti Hané.