Přiznání, pokuty, usmíření. K tomu všemu došlo včera na ivanovické radnici při neveřejném jednání přestupkové komise. Ta řešila za přítomnosti stěžovatele a rušitelů nočního klidu potíže, na které si stěžují někteří místní.

Hlavním tématem byl hluk, došlo však také na urážky ze strany romských obyvatel. Ještě včera vynesla komise svůj ortel. „Podání od Pavla Malovce jsme v úterý ukončili. Romy jsme shledali vinnými ze spáchání přestupku. Zbývají nám ještě k prošetření případy ve spojitosti s vyhrožováním,“ uvedl předseda ivanovické přestupkové komise Jiří Haneček.

Ten viděl hlavní význam včerejšího zasedání ne v pokutách, nýbrž v samotném jednání. Zároveň se domnívá, že situace by se v budoucnosti nemusela opakovat. „Měli jsme při jednání všechny důležité Romy. Vyzvali jsme je, aby zjednali pořádek,“ řekl předseda.

Pavel Malovec tvrdil, se Romové před komisí ke všemu přiznali. „Myslím si proto, že situace by se už nemusela opakovat,“ pochvaloval si Malovec.

Romští sousedé jeho slova potvrdili. I mimo jednací síň připouštěli, že hluk opravdu dělají. „To nepopíráme. Někdy je hudba opravdu hlasitější,“ uvedl obyvatel romského domu Viktor Harakal. Právě tomu komise udělila pokutu, a to ve výši dvou tisíc korun.

Podle slov dalšího z nich jsou rádi, že se řešení problému pohnulo kupředu. „Sám jsem byl dřív s Malovcem dlouho v dobrém vztahu. Pak se situace zhoršila. Teď už snad potíže ustanou,“ prohlásil spolumajitel domu, kde Romové bydlí, Milan Danko.

Na druhou stranu připustil, že nemá situaci v domě pod kontrolou. „Nemohu zajistit, že všichni přestanou. Proto se chci se svojí rodinou odstěhovat, abych už mě nikdo s hlukem nespojoval,“ uvedl.

Danko zastupoval při jednání manželku Ivetu. Ta měla před časem slovně urazit Margitu Malovcovu. Za to musí zaplatit tisíc korun pokuty.

Na Malovcovu žádost přijelo včera do Ivanovic také osm členů Národní strany. Někteří si kvůli jednání vzali dovolenou. Důchodce byl totiž přesvědčený, že dojde k nějakému incidentu. Jak řekl před časem, právě tito lidé tomu mohli zabránit. Stejně jako mu pomohli nedávno.

„Není v tom nic jiného než solidarita s člověkem, který trpí. Najali jsme pro Malovce advokáta, který mu pomůže při jednání. Zajistí tak, aby komise respektovala jeho práva a správně je vykládala,“ vysvětlil člen Národní strany Michal Ševčík.

Milan Netolický, který Malovce zastupoval, hodnotil počínání komise kladně. „Předseda vede jednání korektně. Řeší teď řadu stížností. Posledních osm bylo vyvrcholením dlouholetých problémů,“ uvedl včera advokát.

Na potíže s hlučnými Romy si Malovec stěžoval několik let. Problémy podle něj nikdo neřešil. Na protest proti nečinnosti institucí se uchýlil k hladovce. Také vyhrožoval, že se upálí. Největší pozornost médií k sobě připoutal, když mu přijeli na pomoc členové krajně nacionalistické Národní strany. Tu ministerstvo vnitra eviduje jako extremistickou. Důchodce si myslí, že právě díky nim se situace zlepšila.