„Na výsadbu jsme získali grant z prostředků Nadace Partnerství. Obnovíme polní pěšinu mezi Bohdalicemi a Manerovem k pomníku s obrázkem svatého Izidora, takzvanému Izidorkovi. Právě kolem cesty bychom chtěli stromy zasadit,“ objasnil Jiří Novotný z občanského sdružení Manner.

Podél pěšiny vyroste asi sto hrušní. „Bude tam například i mezidruhový kříženec hrušně a jeřábu muku. Lidé si tedy prohlédnou, jak takové stromy vypadají,“ řekl Novotný.

Orientovat se ve vysazených dřevinách jim podle něj napomůže také odborná brožurka. „V ní bychom shrnuli vlastnosti těchto hrušní. Některá je totiž aromatická, jiná zase méně, další se třeba zase hodí na zavařování. Vzorek každé odrůdy chceme vysadit také v manerovském arboretu,“ uvedl Novotný.