Jejich úkolem je spásání trávy v chráněných lokalitách, které mají dobrovolníci ve správě.

„Zatím nikdo neřešil, jak ošetřovat místa, která lidé zatravňují, aby zabránili erozím a záplavám. Jestli budou zarůstat křovisky nebo je někdo poseče. Spásání ovcemi je nejlevnějším a nejefektivnějším způsobem, jak půdu ošetřovat. Navíc je to prospěšné pro přírodu,“ vysvětlil Jiří Novotný z občanského sdružení Manner.

V příštím roce by se proto bohdalické ovce mohly objevit například v chráněné lokalitě Větrník, Pahorek nebo Zouvalka. Bohdalice byly podle Novotného v minulosti vyhlášeným centrem chovu ovcí.

„To bylo ještě za doby rodu Mannerů v osmnáctém a devatenáctém století. Jenomže ovčí tradice potom ustala. Snažíme se ji po dvou stovkách let obnovit. Je zajímavé, že to má opět na starosti sdružení Manner. To jméno se tady zkrátka objevuje opakovaně,“ směje se Novotný.

U pouhé dvacítky ovcí by však členové zmíněného sdružení rozhodně zůstat nechtěli. „Už teď máme tolik ploch na spásání, že je potřeba vybudovat stádo alespoň o dvou stech jehnic. Musíme se dostat na desetinásobek současného stavu. Až se uskuteční pozemkové úpravy v dalších katastrech, bude ploch stále přibývat. Stádo se tak může rozrůst až na tisíce kusů,“ objasnil člen sdružení.