„Příspěvek by měl jít z operačního programu životního prostředí. Přibližně potřebujeme asi dvě stě tisíc korun,“ objasnil Jiří Novotný ze sdružení Manner. Manner tam totiž plánuje vytvořit vhodné podmínky a prostor pro růst chráněných rostlin i život drobných zvířat a ptactva.

„Chceme zatravnit dva zemědělské pozemky, které sousedí s chráněným územím. Porost potom nechceme používat jako pastviny pro ovce, ale právě jako prostředí vhodné pro různé rostliny a zvířectvo. Spásáním ho ale budeme udržovat. Jde zkrátka o to, aby obě činnosti byly v rovnováze,“ doplnil Novotný.

Ten ještě zmínil, že Manner chce podniknout některá opatření také v katastru obce Kučerov. Několik tamních parcel by totiž bylo potřeba zalesnit, aby je neohrožovala eroze.