„Úvazek na dobu určitou mi skončil a já jsem po mateřské nemohla najít práci. Nikdo vám to přímo do očí neřekne, ale s dítětem nejste pro zaměstnavatele žádoucí. Zjišťovala jsem si, jak to na Vyškovsku vypadá například s podniky, které zřizují firemní školky. Žádný jsem nenašla. Potřebovala jsem tak nastoupit jen na zkrácený úvazek, což také není jednoduché. Sehnat práci mi trvalo velmi dlouho, asi tři čtvrtě roku," popsala Vyškovanka Eliška Zajíčková.

Že zkrácených úvazků nabízí na Vyškovsku minimum podniků, potvrdila i ředitelka vyškovského úřadu práce Jaroslava Šmejkalová. Nicméně jsou podle ní zaměstnavatelé k možnosti přijímat matky s malými dětmi v obecné rovině vstřícní. „Se skutečností, že by bylo dítě překážkou, jsme se nesetkali. Je však nutné respektovat povahu a směnnost u jednotlivých profesí nebo třeba fyzickou náročnost některých odvětví," poznamenala Šmejkalová.

Úřad firmy podporuje prostředky takzvané aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou určené ke kompenzaci mzdových nákladů za zaměstnance. „V prvním čtvrtletí letošního roku jsme podpořili deset pracovních míst na zkrácený úvazek," dodala Šmejkalová.

Nyní se ve Vyškově věnuje problematice zaměstnávání matek po rodičovské dovolené například okresní hospodářská komora. Má za sebou projekt Ženy a podnikání, který měl pomoci nejen podnikatelkám, ale i těm, které se teprve rozhodly založit si živnost. „Projekt k poslednímu říjnu loňského roku skončil. Aktivity ale stále pokračují, minimálně rok po skončení totiž musíme prokázat jejich udržitelnost. Nabídku kurzů vzdělávání a poradenství tak máme i v letošním roce," nastínil člen dozorčí rady komory Antonín Holubář.

I on se v praxi přesvědčili o tom, že zaměstnavatelé neměli zájem o ženy, které potřebovaly pracovat na šesti-, případně čtyřhodinový pracovní úvazek. „To byla první překážka. Druhou pak bylo to, že ženy práci kolikrát musely odmítnout, protože neměly nikoho, kdo by se jim postaral o děti," uvedl Holubář s tím, že se jim v poslední době podařilo podpořit vznik čtyř pracovních míst. Dvě ve firmě, která se zabývá šitím oděvů, a dvě v cukrárně. Plány mají v tomto směru i do budoucna.

Oblasti rodinné politiky se věnuje i náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Celý. „Chceme napomáhat například právě rozšíření zkrácených pracovních úvazků. V polovině roku pak chystáme vyhlášení dotačního titulu, jehož cílem bude podporovat vznik a udržení dětských skupin ve firmách. Dáváme nabídku a pak už je jen na zaměstnavateli, jestli na ni přistoupí," nastínil Celý. Zatím prý ale nemá informace o tom, že by některá z firem z Vyškovska měla zájem ať už firemní školku, nebo dětskou skupinu, které se liší například v počtu dětí, zřizovat.

Přesto se některé společnosti v regionu snaží alespoň částečně matkám s dětmi vycházet vstříc. Například Insta, která má svou provozovnu v Ivanovicích na Hané. Sice zaměstnává z povahy svého zaměření zejména muže, ale i přesto, že jsou ženy v menšině, neopomíjí je. „Máme zhruba sto šedesát pracovníků. Asi deset z nich na zkrácený úvazek. Dá se říct, že z celkového počtu maminek, které mají děti ve školním věku, ho má asi polovina z nich," uvedla pracovnice podniku Šárka Němcová.

100přibližně tolik žen z Vyškovska po mateřské nebo rodičovské dovolené je v evidenci úřadu práce. Jde tak o zlomek z celkového počtu přesahujícího tři tisíce šest set uchazečů.