Z celé odborné školy sdružující kromě zemědělců i obchodní akademii a zdravotníky neuspěli u školní části maturity pouze dva žáci. Zbylých jednadvacet mělo potíže ve státní. Jak Klement poukázal, problém vidí zejména ve vzrůstající náročnosti státní maturity jak v českém jazyce, tak v matematice. „A nyní se to projevilo. Loni na tom bylo i gymnázium lépe, to udělali státní část všichni," porovnal Klement. Osobně sice je zastáncem maturit, které srovnají jednotlivé školy, ale zvyšovat náročnost podle něj nutné není.

Maturanti se zapotili i na vyškovské odborné střední škole Sochorova. Jako problém se také ukázala státní část zkoušky dospělosti. Hlavně matematika. „V té se ukazuje jako dlouhodobý problém to, že k nám žáci přicházejí bez znalostí ze základek. Mají problém s nejjednoduššími věcmi, jako je trojčlenka, neumí ani zlomky a slovní úlohy. U nás to pak nestačí dohnat. Nemají na co navázat," vysvětlil ředitel Petr Hájek.

S tím částečně souhlasí i ředitel bučovického gymnázia a obchodní akademie Jiří Vlček. „Rozhodně mají žáci početní zručnost. Spoléhají ale na to, že vše vyřeší s kalkulačkou. Na rozdíl od nás, kteří jsme si nosili znalosti automaticky v hlavě. Možná pomůže až povinná maturita z matematiky. Už mladší děti by jí mohly začít přikládat větší vážnost," odtušil Vlček.

Co se týká vyškovské odborné školy, ta i přes matematický neúspěch hlásí podstatně lepší výsledek než loni. „Zatímco tehdy jsme měli úspěšnost jen dvaašedesát procent, letos je to o deset procent víc. Studenti se zlepšili například v jazycích," chválil Hájek.

Výsledky už má sečtené i bučovické gymnázium a obchodní akademie. I tam si polepšili. A na rozdíl od zbylých škol měli studenti problém spíš se školní částí. „Narazili na to, že se to zkrátka nenaučili, z některých otázek asi měli pocit, že jsou jednoduché. Nějakou si vytáhli a nereagovali," pokrčil rameny Vlček.

Jak ale podotkl, před lety byla škola zvyklá, že v červnu odmaturovali všichni žáci. „Myslel jsem tak, že letos dopadneme ještě lépe," odkázal na dřívější úspěchy.

Na druhou stranu ocenil velký počet těch, co střední školu opouští s vyznamenáním. S podobným úspěchem se pochlubil i Klement. Ze 108 vyškovských gymnazistů jich má vyznamenání 41. V této skupince je i Michaela Bergerová z Habrovan. Maturita jí v konečném důsledku přišla jednoduchá. I když strach měla. „U státní z didaktického testu z češtiny, u školní zase z francouzštiny. Tak hrozné to ale nebylo. Když člověk nepodcení přípravu, není problém zkoušku zvládnout," je přesvědčená čerstvá maturantka.

Maturitní zkoušky u škol z Vyškovska
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov
29 maturantů, 8 neuspělo, úspěšnost: 72 procent 

Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice
65 maturantů, 4 neuspěli, úspěšnost: 93 procent 

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov 
170 maturantů, 30 neuspělo, úspěšnost: 82 procent