„Zejména za deště tam je jedinou schůdnou přístupovou cestou k nemovitostem a využívají ho také pěší mířící přes tuto lokalitu například na autobusové nádraží či do Alberta. Aktuálně je zarostlý místy až od půlmetrového plevelu, po záplavách v červnu byl týdny od bahna a je částečně poničený, když místo stavební firma na neurčito opustila,“ uvedl Vyškovan Jan Kyselák.

Dělníci se tam věnovali rekonstrukci kanalizace. Stav chodníku tak podle Kyseláka do určité míry ovlivnila právě jejich stavební činnost. „Na Luční se však nejedná o akci města,“ upozornil vyškovský místostarosta Roman Celý, podle kterého firmu pověřili zástupci společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov.

Pracovníci firmy Inženýrské stavby Brno se zaměřili na část ulice vedoucí souběžně s řekou Drnůvka. „Práce na Luční ve Vyškově jsme pozastavili z důvodu kolize kanalizačního potrubí s plynovým potrubím,“ vysvětlil výrobní ředitel Leoš Mahel.

Konkrétní termíny dalšího postupu však redakci zatím neprozradil. „Při provádění kanalizace jsme odkryli stávající středotlaké plynové potrubí, které výškově a směrově koliduje s nově navrženou trasou kanalizace. V současné době zástupci plynáren plánují termín přeložení potrubí tak, abychom mohli práce na kanalizaci znovu zahájit a zdárně dokončit,“ dodal za Inženýrskou stavební Brno Mahel.

Rekonstrukce je pozastavená už téměř měsíc. „Odhaduji, že celé práce budou trvat šest až osm měsíců. Pro přestárlé nebo rodiče s kočárky to je přitom ideální komunikace pro pěší,“ komentoval aktuální situaci Vyškovan Kyselák.

Náklady projektu na Luční přitom dosahují dle původní smlouvy z dubna letošního roku na necelých pět milionů korun. Zmíněná kolize s plynovým potrubím měla podle zástupců firmy souviset s tím, že podklady od vlastníka komunikace neodpovídaly skutečnosti. Vynutilo si to zavedení sond, aby se podobná situace už neopakovala. Původní cena tak narůstá zatím zhruba o dalších půl milionu korun.

Situaci komplikovalo také nepříznivé počasí spojené především s intenzivními dešti, které se ve Vyškově aktuálně stále opakují. „Vlivem klimatických podmínek, vysoké hlady přilehlé Drnůvky, a intenzivních dešťů, bylo nutné zabezpečení odvedení srážkových vod z místa stavby, které spolu s vodou z řeky způsobovaly opakované zaplavení stavby. Zahrnovalo to čtyři čerpadla včetně jednoho s provizorním výtlačným potrubím,“ bilancovali zástupci Inženýrské stavební Brno postup v uplynulém měsíci.