DISKUTUJTE DOLE POD ČLÁNKEM

Takové dilema řeší v poslední době rodiče žáků, jejichž děti byly u zápisu do základní školy v Moravských Málkovicích. Kvůli nedostatku žáků spojilo totiž vedení školy tři ročníky do jediné třídy.

Někteří rodiče si ale nedovedou představit, jak by dítě výuku zvládalo. „Učitelé na informativní schůzce říkali, že s jednou třídou by probírali učivo nahlas, druhé dvě by měly samostatné cvičení. Kdo by byl brzo hotový, mohl by jít na počítač. Nedovedu si představit, že by tak malé děti vydržely samostatně pracovat, soustředit se a neposlouchat, co se děje vedle. Myslím, že tímto způsobem se nemůžou mnoho naučit,“ řekla matka jednoho z žáků z Moravských Málkovic, která si přála zůstat v anonymitě. Redakce její jméno zná.

Jako zaměstnaná matka měla hlavně obavy z toho, že by s dítětem musela učivo dohánět doma v mnohem větší míře, než si dosud představovala. Do poslední chvíle nevěděla, jak se rozhodne. Zda dá dítě do vesnické školy nebo do města. Pro Moravské Málkovice kromě výhody učení v místě hovoří také družina, kde děti můžou být do podvečerních hodin.

Podle ředitele Základní školy v Moravských Málkovicích Karla Jenerála je problém v tom, že někteří rodiče s dětmi už v předškolním věku jezdí kvůli kroužkům do Vyškova. „Pak dají dítě také do vyškovské školy. Nebo do Ivanovic na Hané. Tam je větší nabídka kroužků a právě kvůli tomu o žáky přicházíme,“ informoval Jenerál.

Dodal, že třeba tělocvik je spojen s prvňáky a s druháky do jedné třídy a pak třeťáci, čtvrťáci a páťáci jsou také spojení v jedné třídě. „Snažíme se, aby byly děti věkově podobné v jedné třídě. Například děti z nižších ročníků ve výtvarné výchově jsou spojené také v jedné třídě a žáci z vyšších ročníků jsou spojení zase v jedné třídě,“ objasnil Jenerál.

Škola spojila ročníky i v hlavních předmětech, jako je například matematika a čeština. „V matematice a češtině máme letos spojený druhý, čtvrtý a pátý ročník. S tím, že čtvrťáci a páťáci jsou samostatní a pracují většinou na počítačích. Tato situace vznikla už minulý rok, kdy někteří rodiče dali děti do škol ve Vyškově a v Ivanovicích. Tím nám podkopali strategii školy,“ připustil Jenerál.

Starosta obce se domnívá, že spojené ročníky není pro kvalitu výuky překážka. „Přesvědčil jsem se o tom sám na vlastní oči. Kantoři mají tak dobře rozpracovaný učební program, že v ničem nevidím nejmenší problém. Ovšem někteří rodiče si myslí, že když dají své dítě do nějaké školy ve Vyškově, tak z něj bude prezident,“ prohlásil Bouda.

Před rozhodnutím, do jaké školy bude nejlepší dát svého budoucího prvňáčka, stál například i Stanislav Hladký z Orlovic. „Byli jsem se podívat, jak to vlastně na škole v Moravských Málkovicích funguje.

Nemám problém s tím tam naše dítě přihlásit,“ svěřil se Hladký.

Podobná opatření jako v Moravských Málkovicích musejí zavádět i jiné vesnické školy. Se spojenými třídami mají už dlouholetou praxi například v Bohdalicích. Češtinu a matematiku ale učitelé učí po jednotlivých ročnících. „Máme s tím dobré zkušenosti, protože jde o nižší počet dětí a můžeme se jim věnovat. Na hlavní předměty žáky rozdělujeme,“ uvedla ředitelka Karin Šulcová.

ÚBYTEK ŽÁKŮ NA VESNICKÝCH ŠKOLÁCH

počet žáků 2007/8 2008/9

ZŠ Moravské Málkovice 41 35

ZŠ Habrovany 44 40

ZŠ Komořany 36 31

ZŠ Hlubočany 14 10

Zdroj: Městský úřad Vyškov

Aneta Dědičová